Liepājas Universitāte iepazistinās ar 28 studiju programmām


Liepājas Universitāte ir lielākā augstskola Kurzemē, kurā iespējams studēt 28 studiju programmās un apgūt sociālās zinātnes un uzņēmējdarbību, humanitārās zinātnes un mākslu, dabas zinātnes, matemātiku un informācijas tehnoloģijas, pedagogu izglītību un izglītības zinātnes, sociālo labklājību.

 


Liepājas Universitāte studiju darbu organizē:
• Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
• Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte
• Dabas un inženierzinātņu fakultāte
• Vadības un sociālo zinātņu fakultāte

Izstādē ‘Skola 2019”, apmeklējot Liepājas Universitātes stendu, interesenti varēs iepazīties ar studiju piedāvājumu, parunāt ar studentiem, saņemt viņu viedokli un iespaidus par studijām, kā arī pie fakultāšu dekāniem un studiju programmu direktoriem noskaidrot sev nepieciešamo informāciju.

Liepāja Tevi gaida!