Imidža skola “Unastyle” piedāvā apmācību vizuālā tēla stilista, vizāžista un friziera profesijās


Izstādes “SKOLA 2019” apmeklētājus Imidža skolas “Unastyle” stendā gaidīs aktīvi studenti, kas pastāstīs par studiju programmām un to norisi, uzņemšanas noteikumiem, karjeras iespējām, dažādām ārpusskolas aktivitātēm.


“Unastyle” piedāvā profesionālu apmācību profesijās:
• Vizuālā tēla stilists
• Vizāžists
• Frizieris

Imidža skola-studija „Unastyle” ir valsts izglītības un zinātnes ministrijas akreditēta mācību iestāde NR. AI 10620. Skola dibināta 2006. gadā un šo gadu laika kļuvusi par līderi vizāžistu, stilistu un frizieru profesionālajā apmācībā. Skolas pedagogi ir augsti kvalificēti praktizējoši speciālisti, kas savu prasmi pierādījuši vairāku gadu garumā strādājot salonos ar klientiem, sabiedrībā zināmām personībām, piedaloties visdažādākajos projektos. Audzēkņi savu meistarību ir pierādījuši vairākos konkursos gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.

Kontakti:
Imidža skola “Unastyle”
Elizabetes iela 65-8
Rīga, LV 1050
Tel. +371 29131362
E-pasts: una@unastyle.lv

Internetā mūs var atrast:
Mājas lapa – www.unastyle.lv
Facebook - Unastyle Imidža skola/ studija
Instagram - Unastyle Studija/ Skola