Valsts izglītības attīstības aģentūra izstādē “Skola 2019” informēs par izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs


VIAA stendā noderīgu informāciju par izglītības iespējām varēs iegūt gan skolēni, gan ikviens interesents, kurš vēlas pilnveidot savas zināšanas un prasmes. Apmeklētāji varēs uzzināt par Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ piedāvātajām iespējām. Šajā programmā iesaistīties var visu izglītības līmeņu skolēni un studenti, kā arī pedagogi, augstskolu mācībspēki un pieaugušo izglītotāji.
 


Profesionālās izglītības iestāžu pārstāvjiem būs iespēja uzzināt par Erasmus PRO ilgtermiņa prakses iespējām, kā arī par Eiropas kredītsistēmu profesionālajai izglītībai un mācībām (ECVET), kas palīdz mācību rezultātu aprakstīšanai un pārnešanai uz citu izglītības sistēmu. VIAA pārstāvji informēs arī par konkursu “Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē”, kurā var pieteikt novatoriskus valodu mācīšanas un apguves projektus.

Lai ikviens varētu atrast sev atbilstošākās izglītības iespējas Latvijā, VIAA izveidojusi nacionālo izglītības iespēju datubāzi NIID.lv, kur apkopotas izglītības iestāžu piedāvātās programmas no pamatizglītības līdz pat doktorantūrai. VIAA stendā konsultanti demonstrēs arī interneta vietni Profesijupasaule.lv, kurā var iepazīt 188 dažādas profesijas. Savukārt tiem, kas vēlas studēt ārvalstīs, informāciju par Eiropas izglītības iestāžu piedāvājumu palīdzēs atrast Euroguidance tīkla konsultanti.

Plašāka informācija par VIAA piedāvātajām iespējām pieejama mājaslapā www.viaa.gov.lv .