“Laimes kalve” piedāvā nodarbības skolās par karjeras izvēli


Interešu izglītības iestāde „Laimes kalve” nodarbojas ar semināru, nodarbību un lekciju vadīšanu skolēniem, vecākiem, sociālā dienesta darbiniekiem un klientiem, kā arī citiem interesentiem. „Laimes kalve” darbojas kopš 2015. gada, radot drošu vidi mūsu bērniem un savai nākotnei.

 


Piedāvātās tēmas sarunām ar bērniem:
• savstarpējas attiecības, motivācija mācīties (karjeras izvēle, dzīves mērķi), attieksme pret apkārtējiem;
• atkarību profilakses nodarbības pēc kurām klausītāji spēj apzināti izlemt nelietot atkarību raisošās vielas
• diskusijas par bīstamajām spēlēm un citām tēmām 

Tēmas sarunām ar pieaugušajiem:
• stresa un laika pārvaldīšana
• izdegšanas sindroms
• savstarpējās attiecības
• atkarību veidošanās un līdzatkarības. 

Izstādē "Skola 2019"  "Laimes kalve" stendā būs iespēja iepazīties ar lektoriem, saņemt padomus par to, kādas nodarbības būtu vēlams organizēt skolās un kādā secībā.  

Interešu izglītības iestāde „Laimes kalve” palīdz pedagogiem un vecākiem, piedāvājot lekcijas par saskarsmi, kurās stāsta par ētiku, morāli un tikumību. Pusaudžiem un bērniem viegli uztveramā valodā, iesaistot praktiskos vingrinājumos, izskaidro cilvēcīgo vērtību pamatprincipus.

Skolu pedagogi atzinīgi vērtē šīs nodarbības, jo, viņuprāt, skolēni pēc tām iegūst sapratni, kādēļ ir jāmācās un jāiegūst padziļinātas zināšanas konfliktu risināšanā un saskarsmē. Galvenais pedagogu darba instruments ir sarunas, un reizēm ir labi, ja skolā ierodas kāds cits un runā par tām pašām tēmām, par ko skolotāji ikdienā, taču no cita skatu punkta.

Semināri par stresa pārvarēšanu un konfliktiem kolektīvā
“Laimes kalve” turpina seminārus pedagogiem un vecākiem, sociālā, nodarbinātības dienesta darbiniekiem un klientiem, darba kolektīviem un interešu grupām. Pieaugušajiem semināri ir par stresa pārvarēšanu, konfliktiem kolektīvā. Sociālo un nodarbinātības dienestu klientiem piedāvā seminārus par to, kā uzlabot un risināt savu situāciju, nepadoties dzīves grūtībām.
“Laimes kalve” piedalās Eiropas savienības projektu realizācijā. Regulāri piedalās iedzīvotāju veselības veicināšanas pasākumos, piedāvājot informatīvas nodarbības, īstenojām izglītojošus seminārus “Viens bērns divās pasaulēs – tehnoloģiju atkarība” un “Sevis izprašana, personības attīstīšana un dzīves grūtību pārvarēšana” projekta “Veselīgs Rucavas novads” ietvaros. Novadītas vairākas nodarbības veselības projektos: "Kāds sakars emocijām ar veselību un kā to uzlabot", "Kā atgūt enerģiju un možu garu", „Mierīgi vecāki - veselīgi bērni. Padomi sadarbībai ar bērniem” un „Veselīga uztura priekšrocības un kā tas ietekmē sirds un asinsvadu veselību. Kā veikalā izvēlēties pārtiku".
Regulāri piedalās ES sociālo fonda Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ar nodarbībām skolēniem ar karjeras plānošanas tēmu “Karjeras lēmumu pieņemšana. Pašnovērtējuma veikšana” ietvaros. 

Uz tikšanos “Laimes kalve” stendā, būs pārsteigumu loterija!

Mājaslapa: www.laimeskalve.lv 
par nodarbībām zvanīt: 22572254