Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija – vadošais tehnoloģiju centrs Austrumlatvijā!


Starptautiskajā izglītības izstādē “SKOLA 2019” Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija savā stendā apmeklētājiem piedāvās iepazīties ar mūsdienīgām inženierzinātņu ierīcēm, klātienē satikt studentus un uzdot sev interesējošos jautājumus. Aktīvākie varēs piedalīties jautājumu-atbilžu konkursā un laimēt piemiņas veltes ar RTA simboliku.


Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija – akadēmija radošiem un mērķtiecīgiem jauniešiem. Saistošas studiju programmas, laba materiāli tehniskā bāze, pievilcīga studiju maksa. Ja gribi baudīt studiju laiku un saņemt kvalitatīvu izglītību, tad RTA domāta tieši Tev!

Pētniecībā balstītas studijas, līdzdalība aktuālu inovatīvu produktu un jaunu tehnoloģiju izstrādē, sabiedrības un personības attīstībai būtisku kompetenču izkopšana, studijas, pētniecība un kvalifikācijas paaugstināšanā ārzemēs, darbošanās radošā studentu, pasniedzēju un profesionāļu komandā, kopīgs darbs personības, Latgales reģiona, Latvijas tautsaimniecības attīstībā – tie ir tikai daži no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas plašā piedāvājumu klāsta mērķtiecīgākajiem, inovatīvākajiem un kreatīvākajiem Latvijas jauniešiem, kas šobrīd meklē atbalsta punktus nākotnei!
Izvēlies kādu no četrdesmit Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā īstenotajām studiju programmām un izveido drošu pamatu savai un valsts turpmākajai labklājībai!

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; rta@rta.lvwww.rta.lv