Iespēja mācīties vai studēt klusā un skaistā kūrortpilsētas vidē – Jūrmalā!


Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) stendā izstādes “Skola 2019” apmeklētājiem būs iespēja iegūt informāciju par apgūstamajām izglītības programmām Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un studiju programmām SIVA Koledžā, par mācību procesu, par prakses organizēšanas kārtību, par iespējām saņemt atbalstu karjeras veidošanā, kā arī par saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējām.
 


SIVA izglītības iestādēs var mācīties gan par privātajiem finanšu līdzekļiem, gan par valsts budžeta līdzekļiem, t.i., personas ar invaliditāti īpaši draudzīgā un pielāgotā vidē par valsts budžeta līdzekļiem var iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai kļūt par kvalificētu aroda meistaru, pārējiem interesentiem izglītības programmas pieejamas par maksu. 

Līdztekus iespējai iegūt izglītību, personām ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti valsts nodrošina arī bezmaksas veselību uzlabojošas vai nostiprinošas procedūras, dzīvošanu dienesta viesnīcā, ēdināšanu trīs reizes dienā, kā arī iespēju iegūt transportlīdzekļa vadītāja apliecību.

SIVA Koledža:
Slokas iela 61,
Jūrmala, LV-2015
Tel. +371 29466508
E-pasts: siva@siva.gov.lv

Jūrmalas profesionālā vidusskola:
Slokas iela 68,
Jūrmala, LV-2015
Tel. +371 28304941
E-pasts: siva@siva.gov.lv

Internetā mūs var atrast:
Mājas lapa – www.siva.gov.lv
Facebook - www.facebook.com/SocialasIntegracijasValstsAgentura
Twitter - https://twitter.com/SIVA_gov_lv