Uzzini, izmēģini un izvēlies!

Izstāde „Skola” – nozīmīgākais izglītības iespēju notikums Latvijā, kas pulcē tūkstošiem jauniešu un piedāvā plašu un kvalitatīvu informāciju par mācībām Latvijā un ārzemēs.

  • Augstskolas
  • Koledžas
  • Tehnikumi, profesionālās vidusskolas
  • Sagatavošanās, pilnveides u.c. kursi
  • Bērnu un jauniešu interešu izglītība
  • Mācību iekārtas, aprīkojums, mācību līdzekļi

Izstādes ziņas

Iegūsti plašu informāciju par karjeras un bezmaksas izglītības iespējām Latvijas armijā


Lai informētu jauniešus par studiju iespējām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, kā arī par profesionālo militāro dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos, arī šogad aizsardzības akadēmija un bruņoto spēku vienības piedalīsies gadskārtējā izglītības izstādē „Skola”.

Ar studiju iespējām varēs iepazīties arī aizsardzības akadēmijas Atvērto durvju dienā 3. maijā.

Ko piedāvās bruņotie spēki izstādē?
Akadēmijas pārstāvji izstādes apmeklētājus informēs par izglītības iespējām akadēmijā, studiju programmām un kadetu dzīvi. Būs iespēja tikties ar kadetiem un piedalīties dažādos militarizētos konkursos, kā arī iepazīties ar informatīvajiem materiāliem, ekipējumu un ieročiem.

Vienlaikus aicinājumam studēt aizsardzības akadēmijā, Rekrutēšanas un atlases centra un vairāku bruņoto spēku vienību pārstāvji interesentus informēs arī par profesionālā dienesta iespējām bruņotajos spēkos, skaidrojot kandidātu atlases procesa pārbaudījumus un nepieciešamos rīcības soļus, kas jāveic, kandidējot dienestam bruņotajos spēkos.

Ko piedāvā bruņotie spēki?
Profesionālais militārais dienests bruņotajos spēkos ir ne tikai brīvprātīgs cieņas un goda apliecinājums savai tēvzemei, militārais dienests var būt arī tavs darbs, veidojot militāro karjeru pat 20 - 25 gadu garumā!

Militārā karjera – tā ir stabilitāte, bezmaksas apmācība specialitātē, svešvalodās un citās dienestam nepieciešamās jomās, darbs komandā mācībās Latvijā un ārvalstīs, kā arī starptautisko operāciju rajonos, karjeras izaugsme, konkurētspējīgs atalgojums, sākot no 850 eiro pēc nodokļu nomaksas, un plašas sociālās garantijas, tostarp valsts garantēta izdienas pensija, kas var sasniegt līdz pat 80% apmēru no saņemtā atalgojuma.

Kā veidosies mana karjera?

Bruņotajos spēkos ir trīs profesijas: virsnieki, instruktori un kareivji, kuri savus tiešos amata pienākumus pilda vairāk nekā 30 funkcionālajās jomās un teju 170 specialitātēs. Piedāvājot tik plašu jomu un specialitāšu klāstu, bruņotie spēki dod iespēju militāro karjeru veidot gan tiem, kuri ieguvuši tikai pamata izglītību, gan arī tiem, kuriem ir iegūta vidējā un augstākā izglītība, gan arī tiem, kuri ir apguvuši kādu arodu profesionālās izglītības iestādēs.
Katrai no trim profesijām ir noteiktas savas prasības. Lai kļūtu par virsnieku, ir jāstudē Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā Rīgā, kurā uzņem vidējās un augstākās izglītības iestādes beigušos. 

Pēc akadēmijas absolvēšanas virsniekam ir nodrošināta dienesta vieta bruņoto spēku vienībās.
Virsnieks ir līderis, kurš, darbojieties komandā, militārās karjeras pirmsākumā vada aptuveni 30 karavīru lielu apakšvienību. Sasniedzot karjeras augstāko virsotni – Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatu –, virsnieks vadīs jau vairākus tūkstošus karavīru.

Kur var bezmaksas apgūt virsnieka profesiju?

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija ir vienīgā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas īsteno akreditēto studiju virzienu “Militārā aizsardzība”, lai sagatavotu profesionāli izglītotu komandējošo un militāro speciālistu sastāvu valsts aizsardzības nozarei. 

2018./2019. studiju gadā Nacionālajā aizsardzības akadēmijā uzņems 120 kadetus. Kandidātu dokumentu pieņemšana studijām jau ir sākusies, un tā notiks līdz pat 31. jūlijam.

Vidējo izglītību ieguvušajiem akadēmija piedāvā apgūt trīs akreditētas studiju programmas. Šajās studiju programmās konkursa kārtībā uzņem Latvijas Republikas pilsoņus vecumā līdz 30 gadiem.

„Sauszemes spēku militārās vadības” studiju programmu realizē, lai sagatavotu nākamos virsniekus dienestam Sauszemes spēkos. Studijas notiek tikai Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā.

„Jūras spēku militārās vadības” studiju programmu realizē, lai sagatavotu nākamos virsniekus dienestam Jūras spēkos. Akadēmija sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmiju organizē studijas, kurās kadeti vienlaikus apgūst gan militārās izglītības programmu akadēmijā, gan arī iegūst bruņotajiem spēkiem nepieciešamās tehniskās zināšanas kuģu vadīšanā un mehānikā Latvijas Jūras akadēmijā.

“Gaisa spēku militārās vadības” studiju programmu realizē, lai sagatavotu nākamos virsniekus dienestam Gaisa spēkos. Akadēmija sadarbībā ar Transporta un sakaru institūtu organizē studijas, kurās kadeti vienlaikus apgūst gan militārās izglītības programmu akadēmijā, gan bruņotajiem spēkiem nepieciešamo gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehāniķa vai avioniķa (gaisa kuģa tehniķa) specialitāti Transporta un sakaru institūtā.

Savukārt profesionālā augstākās izglītības programma „Komandējošā sastāva virsnieks” piedāvā jauniešiem ar akadēmisko vai otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību studēt aizsardzības akadēmijā, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Tajā uzņem vecumā līdz 35 gadiem.

Papildus profesionālajām studiju programmām aizsardzības akadēmija nodrošina Virsnieka speciālista pamatkursu. Tajā uzņem Latvijas Republikas augstāko mācību iestāžu absolventus – ārstus, juristus, teologus, diriģentus, psihologus un IT speciālistus.

Iestājoties aizsardzības akadēmijā, kadetus sagaida ne vien dinamisks mācību process, bet arī dažādas priekšrocības, kas nav citās mācību iestādēs: studijas ir bez maksas - tās tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem; studiju laikā kadeti ir pilnā valsts apgādē un kadetiem nodrošina karavīra sociālās garantijas.

Kadetiem maksā karavīra algu (stipendiju), sākot ar 850 eiro pēc nodokļu nomaksas. Kadetus nodrošina ar bezmaksas izmitināšanu dienesta viesnīcā un iespēju bez maksas izmantot Sporta kluba kompleksu. Akadēmijā ir pieejama bibliotēka ar plašu militārās un vispārizglītojošās literatūras un periodikas klāstu dažādās valodās, dažādas datu bāzes un bezmaksas interneta pieslēgums.

Ar akadēmijas piedāvātajām studiju un apmācības programmām, kā arī kandidātiem izvirzītajām prasībām var iepazīties akadēmijas tīmekļvietnē www.naa.mil.lv, bet ar pieteikšanās kārtību un atlases procesu militārajam dienestam - bruņoto spēku tīmekļvietnes www.mil.lv sadaļā „Rekrutēšana".

Neskaidrību gadījumā zvani mums uz numuru 67137137 vai raksti uz e-pasta adresi rekrutesana@mil.lv.

Esi viens no mums. Kļūsti karavīrs un virsnieks savas valsts armijā!Dalībnieku ziņas

Iegūsti plašu informāciju par karjeras un bezmaksas izglītības iespējām Latvijas armijā


Lai informētu jauniešus par studiju iespējām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, kā arī par profesionālo militāro dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos, arī šogad aizsardzības akadēmija un bruņoto spēku vienības piedalīsies gadskārtējā izglītības izstādē „Skola”.

Ar studiju iespējām varēs iepazīties arī aizsardzības akadēmijas Atvērto durvju dienā 3. maijā.

Ko piedāvās bruņotie spēki izstādē?
Akadēmijas pārstāvji izstādes apmeklētājus informēs par izglītības iespējām akadēmijā, studiju programmām un kadetu dzīvi. Būs iespēja tikties ar kadetiem un piedalīties dažādos militarizētos konkursos, kā arī iepazīties ar informatīvajiem materiāliem, ekipējumu un ieročiem.

Vienlaikus aicinājumam studēt aizsardzības akadēmijā, Rekrutēšanas un atlases centra un vairāku bruņoto spēku vienību pārstāvji interesentus informēs arī par profesionālā dienesta iespējām bruņotajos spēkos, skaidrojot kandidātu atlases procesa pārbaudījumus un nepieciešamos rīcības soļus, kas jāveic, kandidējot dienestam bruņotajos spēkos.

Ko piedāvā bruņotie spēki?
Profesionālais militārais dienests bruņotajos spēkos ir ne tikai brīvprātīgs cieņas un goda apliecinājums savai tēvzemei, militārais dienests var būt arī tavs darbs, veidojot militāro karjeru pat 20 - 25 gadu garumā!

Militārā karjera – tā ir stabilitāte, bezmaksas apmācība specialitātē, svešvalodās un citās dienestam nepieciešamās jomās, darbs komandā mācībās Latvijā un ārvalstīs, kā arī starptautisko operāciju rajonos, karjeras izaugsme, konkurētspējīgs atalgojums, sākot no 850 eiro pēc nodokļu nomaksas, un plašas sociālās garantijas, tostarp valsts garantēta izdienas pensija, kas var sasniegt līdz pat 80% apmēru no saņemtā atalgojuma.

Kā veidosies mana karjera?

Bruņotajos spēkos ir trīs profesijas: virsnieki, instruktori un kareivji, kuri savus tiešos amata pienākumus pilda vairāk nekā 30 funkcionālajās jomās un teju 170 specialitātēs. Piedāvājot tik plašu jomu un specialitāšu klāstu, bruņotie spēki dod iespēju militāro karjeru veidot gan tiem, kuri ieguvuši tikai pamata izglītību, gan arī tiem, kuriem ir iegūta vidējā un augstākā izglītība, gan arī tiem, kuri ir apguvuši kādu arodu profesionālās izglītības iestādēs.
Katrai no trim profesijām ir noteiktas savas prasības. Lai kļūtu par virsnieku, ir jāstudē Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā Rīgā, kurā uzņem vidējās un augstākās izglītības iestādes beigušos. 

Pēc akadēmijas absolvēšanas virsniekam ir nodrošināta dienesta vieta bruņoto spēku vienībās.
Virsnieks ir līderis, kurš, darbojieties komandā, militārās karjeras pirmsākumā vada aptuveni 30 karavīru lielu apakšvienību. Sasniedzot karjeras augstāko virsotni – Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatu –, virsnieks vadīs jau vairākus tūkstošus karavīru.

Kur var bezmaksas apgūt virsnieka profesiju?

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija ir vienīgā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas īsteno akreditēto studiju virzienu “Militārā aizsardzība”, lai sagatavotu profesionāli izglītotu komandējošo un militāro speciālistu sastāvu valsts aizsardzības nozarei. 

2018./2019. studiju gadā Nacionālajā aizsardzības akadēmijā uzņems 120 kadetus. Kandidātu dokumentu pieņemšana studijām jau ir sākusies, un tā notiks līdz pat 31. jūlijam.

Vidējo izglītību ieguvušajiem akadēmija piedāvā apgūt trīs akreditētas studiju programmas. Šajās studiju programmās konkursa kārtībā uzņem Latvijas Republikas pilsoņus vecumā līdz 30 gadiem.

„Sauszemes spēku militārās vadības” studiju programmu realizē, lai sagatavotu nākamos virsniekus dienestam Sauszemes spēkos. Studijas notiek tikai Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā.

„Jūras spēku militārās vadības” studiju programmu realizē, lai sagatavotu nākamos virsniekus dienestam Jūras spēkos. Akadēmija sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmiju organizē studijas, kurās kadeti vienlaikus apgūst gan militārās izglītības programmu akadēmijā, gan arī iegūst bruņotajiem spēkiem nepieciešamās tehniskās zināšanas kuģu vadīšanā un mehānikā Latvijas Jūras akadēmijā.

“Gaisa spēku militārās vadības” studiju programmu realizē, lai sagatavotu nākamos virsniekus dienestam Gaisa spēkos. Akadēmija sadarbībā ar Transporta un sakaru institūtu organizē studijas, kurās kadeti vienlaikus apgūst gan militārās izglītības programmu akadēmijā, gan bruņotajiem spēkiem nepieciešamo gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehāniķa vai avioniķa (gaisa kuģa tehniķa) specialitāti Transporta un sakaru institūtā.

Savukārt profesionālā augstākās izglītības programma „Komandējošā sastāva virsnieks” piedāvā jauniešiem ar akadēmisko vai otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību studēt aizsardzības akadēmijā, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Tajā uzņem vecumā līdz 35 gadiem.

Papildus profesionālajām studiju programmām aizsardzības akadēmija nodrošina Virsnieka speciālista pamatkursu. Tajā uzņem Latvijas Republikas augstāko mācību iestāžu absolventus – ārstus, juristus, teologus, diriģentus, psihologus un IT speciālistus.

Iestājoties aizsardzības akadēmijā, kadetus sagaida ne vien dinamisks mācību process, bet arī dažādas priekšrocības, kas nav citās mācību iestādēs: studijas ir bez maksas - tās tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem; studiju laikā kadeti ir pilnā valsts apgādē un kadetiem nodrošina karavīra sociālās garantijas.

Kadetiem maksā karavīra algu (stipendiju), sākot ar 850 eiro pēc nodokļu nomaksas. Kadetus nodrošina ar bezmaksas izmitināšanu dienesta viesnīcā un iespēju bez maksas izmantot Sporta kluba kompleksu. Akadēmijā ir pieejama bibliotēka ar plašu militārās un vispārizglītojošās literatūras un periodikas klāstu dažādās valodās, dažādas datu bāzes un bezmaksas interneta pieslēgums.

Ar akadēmijas piedāvātajām studiju un apmācības programmām, kā arī kandidātiem izvirzītajām prasībām var iepazīties akadēmijas tīmekļvietnē www.naa.mil.lv, bet ar pieteikšanās kārtību un atlases procesu militārajam dienestam - bruņoto spēku tīmekļvietnes www.mil.lv sadaļā „Rekrutēšana".

Neskaidrību gadījumā zvani mums uz numuru 67137137 vai raksti uz e-pasta adresi rekrutesana@mil.lv.

Esi viens no mums. Kļūsti karavīrs un virsnieks savas valsts armijā!Statistika 2018

20 752

Apmeklētāju skaits

15

Pārstāvētas valstis

140

Dalībnieki

 2018

2017

2016