Baltijas vadošo izstāžu rīkotājs
LAT ENG RUS
Ielūkojies kultūras aizkulisēs! Aicina Latvijas Kultūras akadēmija

No 24. līdz 26. februārim aicinām apmeklēt Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) stendu lielākajā izglītības izstādē Latvijā “Skola 2017”, kur apmeklētājiem būs iespēja ielūkoties kultūras aizkulisēs jeb procesā pirms, uzzinot vairāk par to, kas notiek līdz tam brīdim, kad zālē izdziest gaisma, atveras teātra aizkari un sākas izrāde. Izstādē ikvienam būs iespēja satikt dažādu LKA studiju virzienu studentus, kuri atbildēs uz jautājumiem un dalīsies savā studiju pieredzē. Vai zināji, ka ikviens LKA students var gadu studēt kādā no 100 ārvalstu sadarbības augstskolām? Vai zināji, ka daudziem LKA studentiem prakse ir kļuvusi par stabilu darba vietu? Vai zināji, ka LKA studiju procesa organizēšanā piedalās dažādās nozarēs atzīti profesionāļi un viespasniedzēji no starptautiski novērtētām augstskolām? Atnāc uz LKA izstādes stendu un noskaidro, ko vēl tu nezini par studijām LKA!


Izstādē “Skola 2017” piedāvāsim ieskatīties izrādes “Sapnis vasaras naktī” mēģinājuma procesā, ko 4. kursa studenti iestudēja režisora Elmāra Seņkova vadībā 2016. gada rudenī Latvijas Nacionālajā teātrī. Teātra aizkulišu motīvi LKA stendā prezentēs bakalaura studiju apakšprogrammu “Dramatiskā teātra aktiera māksla”, ko 2017. gada uzņemšanā LKA piedāvā sadarbībā ar Valmieras Drāmas teātri. Sākot ar studiju otro gadu, studiju process cikliski tiks organizēts Valmieras Drāmas teātrī, teātra profesionāļu vadībā iestudējot kursa darbus un bakalaura izrādes. Tāpat 2017. gadā studējošie tiks uzņemti apakšprogrammā “Dramatiskā teātra režijas māksla”, studiju procesā topošajiem režisoriem nodrošinot teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas darbam teātrī, aptverot dažādu virzienu un žanru izrāžu iestudēšanu.

2017. gadā LKA kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti studētgribētājiem piedāvā jaunu trīsgadīgu bakalaura studiju programmu – “Radošās industrijas”. Programmas mērķis ir sagatavot speciālistus darbam radošajās industrijās (arhitektūra, dizains, kino, izpildītājmāksla, vizuālā māksla, mūzika, izdevējdarbība, televīzija, radio un interaktīvie mediji, reklāma, datorspēles un interaktīvās programmatūras, izklaide u.c.) – dažādos nozares uzņēmumos un dažādās uzņēmējdarbības formās, ar padziļinātu izpratni par kultūras un mākslas procesiem un vēlmi sekmēt radošo industriju izaugsmi. Radošās industrijas strauji attīstās visā pasaulē un arī Latvijā. Kopumā radošās industrijas un ar tām saistītās nozares Latvijas ekonomikā, līdzīgi kā citās ES valstīs, veido aptuveni 8 %–10 % no kopējā uzņēmumu un nodarbināto skaita, neto apgrozījuma, radītās pievienotās vērtības un eksporta apjoma.

Plašs redzesloks un daudzpusīgas zināšanas, spēja analītiski vērtēt, būt atvērtiem un radošiem – šādas kvalitātes mūsdienās tiek prasītas no jebkuras jomas speciālista ne tikai kultūras un radošo industriju sektorā. LKA bakalaura apakšprogrammā “Kultūras un mākslu studijas” topošajiem studentiem tiks piedāvātas praktiskas iemaņas kultūras norišu organizēšanā, dažādu kultūras un mākslas jomu teorētiska un radoša apguve, studējošā analītisko spēju izkopšana.

Darba tirgū ir un arvien vairāk pieaug pieprasījums pēc speciālistiem ar kultūras sociologu un kultūras menedžeru zināšanām un prasmēm: īstenot un vadīt starptautiska un vietēja mēroga kultūras organizācijas un projektus, kā arī radošas komerciālas un nekomerciālas iniciatīvas; vākt un apkopot datus, kas nepieciešami kultūras organizāciju mārketingam, analizēt, strukturēt un izmantot argumentācijā dažādas datu kopas par sabiedrības un kultūras dzīves norisēm; organizēt un producēt kultūras pasākumus – izrādes, koncertus, izstādes, festivālus un citas radošas izpausmes; īstenot uzņēmējdarbību kultūras un radošo industriju sektorā. Šāda veida zināšanas un prasmes topošie studenti iegūs bakalaura apakšprogrammā “Kultūras socioloģija un menedžments”, turklāt jau pirmajos studiju gados studentiem ir iespēja piedalīties un līdzdarboties LKA Zinātniskas pētniecības centra veiktajos pētījumos.

2017. gadā LKA aicina pieteikties studijām un iegūt humanitāro zinātņu bakalaura grādu mākslās starpkultūru studijās šādās specializācijās: “Latvija – Itālija” un “Latvija – Nīderlande / Vācija”. Lai uzsāktu studijas, nav nepieciešamas itāļu, vācu vai nīderlandiešu valodas priekšzināšanas! Vēstniecības, starptautiskās organizācijas, valsts iestādes, ārzemju firmu pārstāvniecības Latvijā, tulkošana, tūrisms – tās ir tikai dažas no jomām, kurās varēs strādāt apakšprogrammas absolventi. Absolventu konkurētspēju dažādās situācijās nodrošinās ne tikai studijās apgūtas analīzes un sintēzes prasmes, bet gan spēja tās apvienot ar svešvalodu zināšanām un īpašo prasmi risināt starpkultūru komunikācijas situācijas.

Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) ir starpdisciplināra kultūras un mākslas studiju augstskola, kultūras un mākslas zinātniskās izpētes un mākslinieciskās jaunrades platforma, kas izglītības procesā ļauj ne tikai iegūt, pielietot un komunicēt humanitāro un sociālo zinātņu zināšanas, bet arī radīt elitārās mākslas fenomenus, kas balstīti tradīcijās un pieredzē.

Papildu informācija:

Aija Lūse, sabiedrisko attiecību vadītāja,
Latvijas Kultūras akadēmija,
Tel. 67114807, 29107218
http://www.lka.edu.lv
https://twitter.com/LKAkademija
https://www.facebook.com/LKAkademija"Skola" runā:


Foto galerija:


"Skola" iesaka: