“Pētersona Patents – AAA Law” sniegs konsultācijas intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nostiprināšanas jomā


Latvijas Tehnoloģiskā centra un Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā organizētajā stendā “Inovācija pārtikai” jau ierasti ikviens pārtikas nozares uzņēmums varēs saņemt “Pētersona Patents – AAA Law” juristu konsultācijas par dažādiem intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nostiprināšanas jautājumiem.

“Pētersona Patents – AAA Law” ir juridiskais birojs, kas sniedz pakalpojumus jau 27 gadus Baltijas valstīs intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nostiprināšanas jomā. Kopā ar sadarbības partneriem AAA Law Lietuvā un AAA Legal Services Igaunijā, uzņēmums sniedz konsultācijas klientiem par visdažādākajiem ar intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu un aizsardzību saistītajiem jautājumiem: preču zīmju reģistrācijas pieteikumu sagatavošanā, iesniegšanā un aizsardzībā (tiesvedībā), preču zīmēm, dizainparaugiem, patentiem u.c. ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas Savienībā un citās pasaules valstīs.

“Pētersona Patents – AAA Law” aktīvi sadarbojas ar pārtikas nozares uzņēmumiem, piemēram, ar "Orkla Confectionery & Snacks Latvija", Latvijas Maiznieks’’, "Cēsu alus", "Valmiermuižas alus", "Latvijas piens", palīdzot tiem dažādu un sarežģītu intelektuālo īpašuma tiesību jautājumu risināšanā.

SIA "’Pētersona Patents - AAA Law"
Ausekļa iela 2-2, LV-1010 Rīga, Latvija
Tālrunis: +371 67324695, E-pasts: petpat@petpat.lv
www.linkedin.com/company/ip-law-and-patent-bureau-petersona-patents-/
www.petpat.lv
www.facebook.com/PetersonaPatents/