Pikantā čilli Gotiņa


“Skrīveru Pārtikas Kombināts” piedāvā jaunumu - “Pikanto čilli Gotiņu”!

Vairāk informācijas: www.skriverugotina.lv
Seko Skrīveru Gotiņai Facebook: www.facebook.com/SkriveruPartikasKombinats