Laktozes šķeļošais enzīms "NolaFit 5500"


Enzīms piena produktos laktozi sadala līdz galaktozei un glikozei, padarot produktu saldāku. Tas  rada iespējas ražotājam produktu virzīt uz bezlaktozes piena produktu nišu. Šis enzīms veic savas funkcijas pat pie pH vērtībām, kas mazākas par pH 5.0. Turklāt šī ir viena no visattīrītākajām laktozēm, kas pieejama tirgū, tāpēc nerada produktā dažādas nevēlamas piegaršas, kuras bieži vien ir novērojamas bezlaktozes produktos.

AS "NEO"