“QAdental” piedāvā konsultācijas un e-apmācību


“Qadental” ir starptautisks konsultāciju un e-apmācību portāls ar vairāk nekā 2000 dalībniekiem. “Qadental” sadarbojas ar zobārstniecības profesionāļiem, kuri spēj palīdzēt risināt dažādas problēmsituācijas un pieņemt labākos lēmumus konkrētiem pacientiem. Portāls piedāvā maksas un bezmaksas pakalpojumus. “Qadental” palīdz pilnveidot kritisko domāšanu, spēju risināt dažādas problēmas un spēju sadarboties. Tā profesionāļi savos ieteikumos vadās pēc “National Guidelines in Dentistry”.

“Qadental” ir kompānija no Somijas.

Vairāk:
www.qadental.com
www.facebook.com/QAdentalConsultationPortal
www.instagram.com/qadentalconsult
www.youtube.com