Māja I 2020 | Atbalsts darba devējiem

Atbalsts darba devējiem

Piesakoties bezmaksas atbalstam darba vides sakārtošanai, Tu varēsi saņemt darba vides riska novērtējumu, darba aizsardzības pasākuma plāna izstrādi, rekomendācijas darba aizsardzības struktūras izveidošanā, darba vides faktoru laboratorisko mērījumu veikšanu (līdz 500 EUR apmērā) un darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības.
Atbalsts ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 ietvaros.
www.vdi.gov.lv
+37127891465
info.esf@vdi.gov.lv