Rīgas pilsētas būvvalde informēs par īpašuma uzturēšanu, būvdarbu un labiekārtošanas darbu tiesisko pusi


Rīgas pilsētas būvvalde informēs nozares profesionāļus un ieinteresētās personas, kā arī uzrunās un informēs sabiedrību par jautājumiem, kuri saistīti ar īpašuma uzturēšanu, patvaļīgu būvniecību, būvniecības dokumentācijas sakārtošanu, būvdarbu veikšanas un sava īpašuma labiekārtošanas darbu tiesisko pusi.

Rīgas pilsētas būvvaldes darbības mērķis ir veicināt būvniecības pārraudzības procesa vienkāršošanu, caurskatāmību un tā dalībnieku izpratni par esošo kārtību, veidot harmonisku un sabalansētu pilsētvidi un uzraudzīt, lai būvniecības procesi Rīgas pilsētā noritētu likumīgi. Tādēļ izstādes “Māja I 2020” laikā Rīgas pilsētas būvvaldes darbinieki ieinteresētajām personām sniegs konsultācijas par jautājumiem, kuri saistīti ar īpašuma uzturēšanu, patvaļīgu būvniecību, būvniecības dokumentācijas sakārtošanu, būvdarbu veikšanas un sava īpašuma labiekārtošanas darbu tiesisko pusi.

Rīgas pilsētas būvvalde ir Rīgas domes priekšsēdētāja pakļautībā esoša pašvaldības iestāde, kas koordinē un veic būvniecības procesa pārraudzību un kontroli Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Plašāka informācija:

www.rpbv.lv
facebook.com/buvvalde
twitter.com/Buvvalde45377095_9886.jpg
387739469_9886.jpg