3D modelēšana – mūsdienīga būvju un apvidus uzmērīšanas metode


Uzņēmumi „Mikrokods” un „Merko” izstādes "Māja I 2019" apmeklētājus iepazīstinās ar modernu būvju un apvidus uzmērīšanu - izmantojot 3D modelēšanu. Jaunā metode ļauj iegūt vairāk informācijas par objektu nekā izmantojot tradicionālās uzmērīšanas metodes.

Realitātes 3D modelēšana ļauj iegūt ļoti detalizētu objekta un apkārtējās vides trīsdimensionālu attēlojumu. 3D modelēšanu veic, izmantojot reālās pasaules bezkontakta mērījumus–lāzerskenēšanu (LIDAR) un moderno fotogrammetriju. Šī tehnoloģija piedāvā vairāk informācijas par objektu, nekā jebkura cita tradicionālā uzmērīšanas metode. No mērījumu datiem tiek iegūts punktu mākonis un 3D režģa modelis. Ņemot vērā, ka iegūtie dati ir proporcijā 1:1, 3D modelī tiek fiksēti objekta patiesie, reālie izmēri bez sagrozījumiem.

No 3D modelēšanas rezultātā iegūtajiem datiem, iespējams izveidot 3D modeli, 3D CAD modeli, ortofotokarti, digitālos virsmas un reljefa modeļus, 2D plānus, fasāžu ortofoto uzņēmumus.

Realitātes 3D modeļi palīdzēs veikt būvju un apkārtējās vides dokumentēšanu, telpisko analīzi un tehnisko apsekošanu, mērniecības darbus, platību un apjomu mērījumus, izpildmērījumus un kontroles mehānismus; sagatavošanu renovācijai un restaurācijai, projektēšanu un projekta izvērtēšanu, būvniecību un uzraudzību (vizuālo un analītisko monitoringu), būvju informācijas modelēšanu (BIM), ekspluatāciju un uzturēšanu; nojaukšanu.

Izstādes laikā stendā piedāvājam bezmaksas konsultācijas par 3D modelēšanas risinājumu klienta konkrētajai situācijai.

Stendā pārstāvēti uzņēmumi SIA „Mikrokods”, kas specializējas datu iegūšanā izmantojot fotogrammetrijas metodi un SIA „Merko”, kas specializējas lāzerskanēšanas pakalpojumu sniegšanā.

Vairāk informācijas:
www.mikrokods.lv
pakalpojuma apraksts 

www.merko.lv 
pakalpojuma apraksts

facebook.com/mikrokods/ 
LinkedIn lapa