Valsts Darba inspekcija konsulēs, kā pieteikties bezmaksas atbalstam darba vides sakārtošanai


Izstādes ekspozīcijā "ATBALSTS DARBA DEVĒJIEM" Valsts Darba inspekcija sniegs konsultācijas, kā pieteikties bezmaksas atbalstam darba vides sakārtošanai ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 ietvaros. 


Minētais atbalsts sevī ietver:
  1. darba vides riska novērtējumu;
  2. darba aizsardzības pasākuma plāna izstrādi;
  3. rekomendācijas darba aizsardzības struktūras izveidošanai;
  4. darba vides faktoru laboratorisko mērījumus veikšanu (līdz 500 EUR apmērā);
  5. darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības:
  • darba aizsardzības speciālista apmācības;
  • uzticības personu apmācības;
  • specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā.
Uzzini pirmais, kā sagatavoties Valsts darba inspekcijas būvniecības nozares tematiskai pārbaudei.215912349_10084.JPG
1375671589_10084.JPG