Uzvediba.lv darbnīcas

1. marts, piektdiena
10.30 Seminārs pedagogiem un vecākiem “Uzvedības problēmas pirmsskolā un skolā. Cēloņsakarību meklējumos. Sensorā uzvedība”
12.30 Seminārs skolu līderiem “Krīžu komunikācija un komunikācijas krīzes organizācijās. Kā veidot veiksmīgu sadarbību ar sarežģītiem pieaugušajiem?”
14.30 Seminārs “Robežas darba vidē veselīga klimata veidošanai un emocionālās vardarbības prevencijai”
16.30 Seminārs “Emocionālā vardarbība darba vidē. Būtiskākie jautājumi”

2. marts, sestdiena
10.30 Seminārs “Kā mācīt bērnam pašam risināt problēmas?”
12.30 Seminārs pedagogiem un vecākiem “Dusmu un agresijas veidošanās mehānismi skolā. Kā spēles varētu palīdzēt?”
14.30 Seminārs pedagogiem un vecākiem “Kā izprast uzvedības problēmas sākumskolā?”
16.30 Seminārs pedagogiem un vecākiem “Kā rotaļas un spēles var palīdzēt pirmsskolas vecuma bērniem tikt galā ar trauksmi?”

3. marts, svētdiena
10.30 Seminārs pedagogiem un vecākiem “Uzvedības problēmas pirmsskolā un skolā. Cēloņsakarību meklējumos. Sensorā uzvedība”
12.30 Seminārs “Kā vienoties par uzvedības noteikumiem? Vizuālais atbalsts uzvedības problēmu risināšanai”
14.30 Seminārs pedagogiem un vecākiem “Kā pirmsskolā un skolā palīdzēt sadarboties bērniem, kuri nesadarbojas?”
16.30 Seminārs pedagogiem un vecākiem “Kā rotaļas un spēles var palīdzēt pirmsskolas vecuma bērniem tikt galā ar trauksmi?”