Uzvediba.lv darbnīcas

23. februāris, piektdiena
11.30–12.30 Seminārs “Uzvedības problēmas pirmsskolā un skolā. Cēloņsakarību meklējumos. Sensorā uzvedība”
Vai zinājāt, ka izmainīts sensorais jutīgums ir viens no galvenajiem uzvedības problēmu iemesliem? Un daudzas problēmas var atrisināt, nevis mēģinot mainīt bērnu, bet veicot pavisam nelielus pielāgojumus vidē.
Pastāstīsim, kā saprast bērna uzvedības izaicinājumus un kā palīdzēt bērniem, kuriem ir grūti nosēdēt visu nodarbību pie galda. Kā palīdzēt bērniem, kuriem traucē pat nelielas skaņas vai taisni otrādi – kā palīdzēt, ja bērns runā ļoti skaļi vai taisa lielus trokšņus. Kā palīdzēt bērniem, kuri ir ļoti rūpīgi un uzdevumus pilda daudz lēnāk par citiem, un kā palīdzēt bērniem, kuri ir tik strauji, ka viņus ir grūti strukturēt darbam utt. Praktiski padomi darbam ar dažādiem bērniem un dažādām situācijām.
13.30–14.30 Seminārs skolu līderiem “No krīžu komunikācijas un komunikācijas krīzēm līdz veiksmīgai sadarbībai ar sarežģītiem pieaugušajiem. Kā veidot un pasargāt izglītības iestādes reputāciju?”
Ko noteikti ir vērts zināt par konfliktiem un to veidiem? Uzvedības taktikas konfliktsituācijā.
Krīzes cikls, tā posmi – no nemanāma incidenta līdz trešo pušu iesaistīšanai un reputācijas zudumam.
Tikšanās pamatprincipi, risinot situācijas ar augstu emocionālo fonu.
Baumas, paaugstināts emocionālais fons un citi krīzes blakusefekti kolektīvā.
15.30–16.30 Seminārs “Emocionālā vardarbība darba vidē. Atpazīšana, novēršana un prevencija”
Kā vardarbība darba vidē sākas, attīstās un noslēdzas? Un kā – sākas no jauna?
Vardarbības īstenotāju, upuru un līdzzinātāju profils. Katra tipa motivācijas un taktikas.
Vardarbības īstenošana individuāli un grupā. Aktīvi un pasīvi līdzdalībnieki.
Konfliktu vadības taktikas.
Formulas vardarbības atpazīšanai, mazināšanai un pārtraukšanai.

24. februāris, sestdiena
11.30–12.30 Seminārs “Dusmu un agresijas veidošanās mehānismi pirmsskolā un skolā. Kā spēles varētu palīdzēt?”
Šajā seminārā būs teorija un izspēlēsim arī dažādas situācijas, kas palīdzētu gan visai klasei, gan konfliktējošām grupām, gan individuāli konkrētam bērnam.
Apskatīsim šādas tēmas:
Agresīvas uzvedības veidošanās mehānismi pusaudžiem ar saskarsmes un uzvedības problēmām.
Sodi kā jaunu uzvedības problēmu izraisītājs, ko darīt tā vietā?
Efektīvas un neefektīvas uzvedības problēmu risināšanas stratēģijas.
Praktiskas sociālo prasmju trenēšanas metodes mājās un skolā.
13.30–14.30 Seminārs “Kā ar spēļu un rotaļu elementiem palīdzēt bērniem mazināt trauksmi?”
Bailes no tumsas? Trauksme, ka vecāki neatnāks pakaļ uz bērnudārzu? Bailes zaudēt spēlē vai no neizdošanās? Tas ir tik labi, ja mēs zinām, kāpēc bērnam ir trauksme, taču bieži mēs redzam tikai sekas – asaras. Jā, reizēm arī kliegšanu, sišanu, mantu plēšanu, noslēgšanos sevī utt.
Pieskarsimies trauksmes veidošanās mehānismiem pirmsskolā un sākumskolā, attiecībās ar vienaudžiem un pieaugušajiem, kā arī praktiski apskatīsm spēles un rotaļas, kas veido bērnā drošības sajūtu, paaugstina sociālās iemaņas, komunikācijas un saskarsmes prasmes un, protams, paškontroli.
15.30–16.30 Seminārs “Pozitīvās motivēšanas sistēmas un vizuālais atbalsts uzvedības problēmu risināšanai”
Kas motivē jauniešus, mazākus bērnus un pavisam maziņos?
Pašmotivācija, individuālie motivatori un kolektīvās motivēšanas sistēmas ģimenē starp brāļiem un māsām. Kas un kad strādā?
No maziem motivācijas soļiem līdz pozitīviem uzvedības ieradumiem.
Dažādas praktiskas idejas un pieejas dažādu izaicinājumu risināšanā.

25. februāris, svētdiena
11.30–12.30 Seminārs “Dusmu un agresijas veidošanās mehānismi pirmsskolā un skolā. Kā spēles varētu palīdzēt?”
Šajā seminārā būs teorija un izspēlēsim arī dažādas situācijas, kas palīdzētu gan visai klasei, gan konfliktējošām grupām, gan individuāli konkrētam bērnam.
Apskatīsim šādas tēmas:
Agresīvas uzvedības veidošanās mehānismi pusaudžiem ar saskarsmes un uzvedības problēmām.
Sodi kā jaunu uzvedības problēmu izraisītājs, ko darīt tā vietā?
Efektīvas un neefektīvas uzvedības problēmu risināšanas stratēģijas.
Praktiskas sociālo prasmju trenēšanas metodes mājās un skolā.
13.30–14.30 Seminārs “Kā ar spēļu un rotaļu elementiem palīdzēt bērniem mazināt trauksmi?”
Bailes no tumsas? Trauksme, ka vecāki neatnāks pakaļ uz bērnudārzu? Bailes zaudēt spēlē vai no neizdošanās? Tas ir tik labi, ja mēs zinām, kāpēc bērnam ir trauksme, taču bieži mēs redzam tikai sekas – asaras. Jā, reizēm arī kliegšanu, sišanu, mantu plēšanu, noslēgšanos sevī utt.
Pieskarsimies trauksmes veidošanās mehānismiem pirmsskolā un sākumskolā, attiecībās ar vienaudžiem un pieaugušajiem, kā arī praktiski apskatīsm spēles un rotaļas, kas veido bērnā drošības sajūtu, paaugstina sociālās iemaņas, komunikācijas un saskarsmes prasmes un, protams, paškontroli.
15.30–16.30 Seminārs “Pozitīvās motivēšanas sistēmas un vizuālais atbalsts uzvedības problēmu risināšanai”
Kas motivē jauniešus, mazākus bērnus un pavisam maziņos?
Pašmotivācija, individuālie motivatori un kolektīvās motivēšanas sistēmas ģimenē starp brāļiem un māsām. Kas un kad strādā?
No maziem motivācijas soļiem līdz pozitīviem uzvedības ieradumiem.
Dažādas praktiskas idejas un pieejas dažādu izaicinājumu risināšanā.