LU LFMI aicina satikt vairākus monogrāfiju autorus!


No 1. līdz 3. martam Ķīpsalā norisināsies “Latvijas Grāmatu izstāde 2019”, kurā piedalīsies arī LU Literatūras, mākslas un folkloras institūta apgāds (LU LFMI).

Apgāda stendā būs iespējams satikt vairāku monogrāfiju autorus, kā arī iepazīties ar jaunākajiem institūta apgāda izdevumiem – Ingunas Daukstes-Silasproģes monogrāfiju "Gaidot laivu. Latviešu rakstnieki bēgļu ceļos Zviedrijā" (2019), zinātnisko rakstu krājumu "Andra Neiburga: valoda, dzimte, stāstījums, attēls" (sast. Jānis Ozoliņš; 2018), Arnolda Klotiņa "Mūzika pēckara staļinismā: Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1944. līdz 1953. gadā" (2018), "Gothards Frīdrihs Stenders (1714–1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā" (sast. Māra Grudule; 2018) u. c.

Īpaši lasītājus aicinām uz "autogrāfu stundām", kad iespējams sastapt grāmatas autoru stendā un palūgt autogrāfu:

Piektdien, 1. martā
10.00–14.00 autogrāfu sesija ar muzikologu Arnoldu Klotiņu;
16.00–18.00 autogrāfu sesija ar ar grāmatas “Gaidot laivu. Latviešu rakstnieki bēgļu ceļos Zviedrijā” autori Ingunu Dauksti-Silasproģi un LU LFMI Latviešu folkloras krātuves pētnieku Tomu Ķenci


1. martā plkst. 13.00 uz Lielās skatuves notiks grāmatas “Rucavas garamantas I” Sast. Māra Vīksna (Rīga: Zinātne, 2019. 408 lpp., il.) atvēršanas svētki. 

Sestdien, 2. martā
10.00–14.00 autogrāfu sesija ar grāmatas “Gaidot laivu. Latviešu rakstnieki bēgļu ceļos Zviedrijā” autori Ingunu Dauksti-Silasproģi;
14.00–18.00 autogrāfu sesija ar Latvijas Univesitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves pētnieku Tomu Ķenci.

Svētdien, 3. martā
10.00–14.00 autogrāfu sesija ar muzikologu Arnoldu Klotiņu; 
14.00–17.00 stendā iespējams sastapt folkloras pētnieci, etnomuzikoloģi Ievu Tihovsku.

Institūta apgādā izdotās grāmatas apskatāmas ŠEIT.