„Izdevniecība RaKa” aicina spēlēt burtu un vārdu spēlēs!


SIA „Izdevniecība RaKa” vienmēr ir pievērsusi uzmanību tam, lai mācības padarītu bērniem patīkamas. To prasmju apguvei, kurām nepieciešama ilgstoša un vienmuļa vingrināšanās, labāk izmantot spēles. Izdevniecības stendā būs atrodami vairāki jauni spēļu izdevumi.

Ražīga autore šogad ir bijusi alūksniete Gunta Epnere. Grāmatā „Burtotava” viņa parāda, kā, spēlējoties ar saliekamiem zīmējumiem, bērni var apgūt lasīšanas prasmes. Divdaļīgā autores izdevumā „Spēles lasītpriekam” atrodamas spēles ar burtiem cipariem, skaņu izrunu un vārdu sastāvu.
Daina Bumbiere grāmatā „Jautrās atskaņas” aicina bērnus spēlēties ar atskaņām, tā koriģējot runas ritmu un attīstot fantāziju. Bagātu vingrinājumu klāstu divās grāmatās ar nosaukumu „Kur pazūd garumzīmes” piedāvā Jolanta Līdaka. Bērniem tie palīdz apgūt prasmi atšķir garos un īsos patskaņus.
Jaunu izdevumu par kādu Latvijā vēl neapcerētu tematu piedāvā arī pedagoģijas doktore Agrita Tauriņa, bet to- meklējiet izdevniecības stendā!

Foto: grāmatas „Burtotava” vāks. Artas Mucenieces zīmējums