„Izdevniecība RaKa” prezentēs metodisko materiālu „Kā izprast emocijas”


Viens no mācību virzieniem, kuru skolās aicina ieviest jaunie standarti, ir emociju izpratne un vadīšana. Tomēr skolotājiem ir maz zinātniski pamatotu materiālu par šo tematu. SIA „Izdevniecība RaKa” piedāvā Viļņa Purēna metodisku materiālu „Kā izprast emocijas”.

Materiāls balstīts uz britu speciālistu izstrādāto emociju klasifikāciju. Grāmatas metodiskajā daļā atrodamas skolotājiem būtiskākās atziņas par emocijām un to vadīšanu, kā arī metodiskie ieteikumi. Izdevuma pielikumā ir kartītes, ar kurām darbojoties pirmsskolas bērni un skolēni var izzināt emocijas, to cēloņus un meklēt paņēmienus, kā mazināt negatīvu emociju ietekmi.
Materiālu var izmantot gan pedagogi, gan vecāki. Būtiski ir atcerēties, ka mazināta negatīvā emocionālā spriedze novērš nepamatotus konfliktus un veicina radošas gaisotnes veidošanos.

Foto: emociju kartītes no grāmatas. Rudītes Kravales zīmējums