Vairāk nekā 100 izcilākie Latvijas aktieri vairāk nekā 1000 lappusēs


LU Akadēmiskais apgāds aicina teātra un grāmatu draugus uz tikšanos ar teātra kritiķi, LU profesori Silviju Radzobi svētdien, 3. martā, plkst. 12.00 uz Lielās skatuves. Runāsim par grāmatas "100 izcili Latvijas aktieri" ieceri un tapšanas gaitu, par Latvijas visu laiku izcilākajiem skatuves māksliniekiem un to daiļrades vēsturisko fonu.


Divdesmit divu Latvijas teātra zinātnieku un kritiķu sarakstītajā divu sējumu grāmatā "100 izcili Latvijas aktieri" lasītāji varēs uzzināt, kura Latvijas aktrise apzināti stilizēja savu tēlu pēc Marlēnas Dītrihas parauga, kas iedvesmoja Jāni Sudrabkalnu radīt mīlas dzeju ciklu “Klodijai”, kāpēc Imants Skrastiņš un Pēteris Pētersons ziemas naktī rāpās pāri Raiņa kapu žogam, kuri mūsdienu aktieri veido teātra "vareno kopu" un arī vēl daudz ko citu.

LU Akadēmiskais apgāds 15 darba gados
Šogad LU Akadēmiskais apgāds svinēs 15 gadu jubileju, kopš tas kā Latvijas Universitātes struktūrvienība izdod zinātnisko un mācību literatūru, nodrošinot universitātes izdevumu zinātnisko kvalitāti sadarbībā ar LU zinātņu nozaru redkolēģijām, kvalificētiem zinātniskajiem un literārajiem redaktoriem, profesionāliem grāmatu māksliniekiem un maketētājiem. Vairākkārt LU Akadēmiskā apgāda grāmatas ir nominētas grāmatu mākslas konkursā “Zelta ābele”, un arī šogad konkursa “Zelta ābele 2018” kategorijā “Zinātniskā literatūra” ir nominētas divas mūsu izdotās grāmatas: Valda Segliņa “Senās Ēģiptes medicīnas papirusi” (māksliniece – Baiba Lazdiņa; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija) un Vitas Zelčes zinātniskajā redakcijā tapusī kolektīvā monogrāfija “Latvijas mediju vides daudzveidība (māksliniece – Laura Veļa; tipogrāfija – Jelgavas tipogrāfija). Satura kvalitāte apvienojumā ar profesionālu un mākslinieciski augstvērtīgu dizainu joprojām ir viens no galvenajiem LU Akadēmiskā apgāda uzdevumiem.