“Latvijas Grāmatu izstādē 2018” aicinām uz tikšanos ar Latvijas Universitātes profesoru Valdi Segliņu


Laipni aicinām uz pasākumu “Tikšanās ar monogrāfijas “Hors. Valdnieku dievs” autoru Valdi Segliņu”, kas notiks piektdien, 23. februārī, plkst. 13.00 Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā – Rakstnieka viesistabā. Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskajā apgādā izdotās grāmatas “Hors. Valdnieku dievs” autors Valdis Segliņš sarunāsies ar LU Akadēmiskā apgāda vadītāju Aiju Rozenšteini.

Valda Segliņa monogrāfija “Hors. Valdnieku dievs” veidota, ne tikai lai iepazīstinātu ar vienu no nozīmīgākajiem un labāk zināmajiem dieviem Senajā Ēģiptē, bet arī lai skaidrotu tēla veidošanos un vēlāko dažādošanos vēsturiskā laikā līdz ar citiem notikumiem sabiedrībā. Šāds skatījums tiek piedāvāts pirmoreiz.
Viens no pašiem varenākajiem Senās Ēģiptes dieviem – Hors – nezinātājam šķiet vien parasts neliels piekūns. Hors ir Senās Ēģiptes simbols – vienotas valsts, ticības un valdnieka varas dievišķuma apliecinājums, bet visbiežāk arī paša augstākā dieva iemiesojums uz zemes. Simbols, kuram nešaubīgi tic un uzticas un uz kuru cer vēl tad, kad apkārtējā dzīve un valsts ir sabrukusi.


“Ilgajā senvēstures posmā Ēģiptes sabiedrība ir visai konservatīva un tomēr mainās. Šajā nozīmē Hora tēls ir visai uzskatāms piemērs, kas, pielāgojoties šīm izmaiņām, mūsdienās ļauj visai pamatīgi iepazīt seno sabiedrību, tās vajadzību izmaiņas, kuras nereti pavada augstā dieva spēju, izpausmes formu un pat vārda maiņas. Un tik un tā Hors paliek par pašu nozīmīgāko simbolu, kura augstākā vērtība ir ticība tam,” tēla nozīmi skaidro grāmatas autors LU profesors Valdis Segliņš.

Autors Valdis Segliņš – LU prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā, ģeoloģijas zinātņu doktors, izdevis vairāk nekā 10 grāmatu. Pēdējos gados LU Akadēmiskajā apgādā iznākušas viņa grāmatas “Senās Ēģiptes rakstu noslēpumi” (2011) un “Megalīti. Pasaule. Latvija” (2012).

Grāmatas mākslinieces un maketētājas Baibas Lazdiņas darbi guvuši vērā ņemamu atzinību –grāmatu mākslas konkursā „Zelta Ābele 2015” uzziņu literatūras kategorijā B. Lazdiņas veidotā Vācu-latviešu frazeoloģijas vārdnīca ieguva Gada balvu. Arī šogad grāmata “Hors. Valdnieku dievs” nominēta konkursam „Zelta Ābele 2017” zinātniskās literatūras kategorijā.

Izdevuma literārais redaktors Oskars Lapsiņš ir veiksmīgi licis lietā savu bagāto pieredzi darbā ar zinātnisko literatūru.