„Sapņu spalva” aicina ģimenes ar bērniem apmeklēt ekspozīciju “Grāmatas bērniem”!


Ziema vēl tērpusies savā baltajā un pūkainajā kažokā, tādēļ izdevniecība „Sapņu spalva” izstādē piedāvās bērniem iepazīties ar astoņu īpaši ziemai veltītu grāmatiņu komplektu “Sniega torte”.

Lasītājus iepriecinās šādi ziemas dzejoļi un dziesmas: "Ziemas pasaciņa" (Vilis Plūdonis), "Mēness torte" (Vitauts Ļudēns), "No baznīcas braucot Ziemassvētku vakarā" (Jānis Poruks), "Kā rūķis" (Aija Ozola), "Ziemassvētku vilcieniņš" (Lolita Sauliete), latviešu tautasdziesma "Sidrabiņa lietiņš lija" un Ziemassvētku dziesma angļu valodā "Do You Hear What I Hear" (No?l Regney).

„Sniega torti” dažādās vizuālās mākslas tehnikās gatavojuši septiņi ziemas iedvesmoti latviešu mākslinieki: Agnese Augstkalna, Lelde Braķe-Klaverī, Kristīne Belte, Sandra Sabīne Jaundaldere, Sabīne Līva, Sandra Vingre un Antons Vaivods.

Katras grāmatas beigās radošs uzdevums bērniem. Komplektā vēl atradīsiet "tukšo" 8. grāmatiņu, kurā mazie lasītāji varēs ierakstīt pašsacerētu ziemas dzejoli vai pasaku un to ilustrēt.