„Izdevniecība RaKa” prezentēs uz darbību vērstus mācību materiālus


Ceļā uz izglītības satura reformu… - tā varētu raksturot grāmatas, kuras atradīsiet SIA „Izdevniecība RaKa” ekspozīcijā “Latvijas Grāmatu izstādē 2018”. Jaunā izglītības satura ieviesēji uzskata, ka skolā vairāk jāienāk darbībai. Bet tieši uz darbību ir vērsti visi izdevniecības piedāvātie mācību materiāli.

Vistiešāk ar reformu saistās pedagoģijas doktora Viļņa Purēna grāmata „Kā attīstīt kompetenci”. Tās ievada nodaļas piedāvā ieskatu kompetences jēdziena attīstībā, tālākās nodaļas pievēršas caurviju prasmēm, kas ir vadošās jaunajos mācību standartos.

Jaunumus atradīs arī pirmsskolas un sākumskolas skolotāji. Pirmsskolas skolotājas Oskana Brūvere, Indra Rasmane, Ieva Gintere grāmatā „Kustību alfabēts” piedāvā jaunu burtu apguves paņēmienu. Viņu radītajā spēlē katrs burts sasaistīts ar noteiktu kustību un skaņu izrunas vingrinājumu.

Ausma Eglīte piedāvā „aktīvu” grāmatu „Lasi, izgriez, zīmē”. Tā mudinās bērnus darbībā ilustrēt latviešu folkloru.

Pirmsskolas mūzikas skolotāja Māra Zelmene piedāvā 71 savu dziesmu, kas radušās darba gaitā pirmsskola iestādē. Dziesmas sakārtotas secībā, kādā tās var izmantot mācību gada ritumā.

Bērniem patīk salikt saliekamattēlus jeb „pužļus”. Attēla salikšana var būt arī rosinājums pētīt savu apkārtni. Šī pieeja ir pamatā izdevniecības piedāvātajiem saliekamattēliem.

Daina Bumbiere lasītājiem jau pazīstama ar populāro grāmatu „Burtu paslēpes”. Tas ir didaktisks materiāls, kas palīdz bērniem apgūt vārdu sastāvu. Jaunajā grāmatā „Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš” autore piedāvā darbības ar vārdiem, vārdu daļām un teikumiem. Logopēdiem patikas arī Egitas Apšas „Mēlītes kārtis”- spēle skaņu izrunas prasmju pilnveidošanai.

Ērika Anderdsona foto