“Neputns” piedāvās divus jaunumus!


Izdevniecība “Neputns” izstādes apmeklētājiem piedāvās jaunumus: Valdas Knāviņas grāmatu “Hilda Vīka” un Liānas Langas dzejas krājumu “Velēnu kleita”.

Sērijā “Latvijas mākslas klasika” Valdas Knāviņas grāmata par mākslinieci Hildu Vīku
“Latvijas 20. gadsimta 20.–30. gadu mākslas ainā spoži uzmirdzēja savdabīgi valdzinošā Hildas Vīkas (1893–1963) daiļrade, kurā naivā dabiskumā sakausējas prāts un jūtīgums, dabas un iztēles radītie sižeti un tēli. Mākslinieces radošais mantojums ir visai plašs: melnbaltie, filigrāni izstrādātie zīmējumi un smalkie, daudzkrāsainie akvareļi, īpatnēji stilizētie ainavu, portretu un aktu gleznojumi. Viņa rakstīja arī dzejoļus, stāstus un romānus, kurus pati ilustrēja. Hildas Vīkas mākslu aizvien uztver pretrunīgi – daudzi to apbrīno un cildina, citi nonievā, daži cenšas to “atšifrēt”, meklējot līdzības tālaika Eiropas un latviešu mākslā.” (Valda Knāviņa)

Liānas Langas dzejas krājums “Velēnu kleita”
Krājumā “Velēnu kleita” lasāmi gan tādi dzejoļi, kas rakstīti tradicionālu pantmēru formā, gan arī tādi, kuros tiek attīstīti jauni satura un formas meklējumi. Dzejniece risina poēzijai raksturīgās mūžīgās tēmas – dzīves un nāves attiecības, ikdienišķās realitātes tvērumus paceļot metafiziskā līmenī.


Vairāk par izdevniecības piedāvājumu: http://neputns.lv/