Janīnas Kursītes grāmata “Zīmju valoda: latviešu žesti”


LU Akadēmiskais apgāds aicina 24. februārī plkst. 14.00 uz “Lielās skatuves” tikties ar profesori Janīnu Kursīti. Būs sarunas par neverbālo komunikāciju, tās lietojumu un grāmatu “Zīmju valoda: latviešu žesti”.

Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskajā apgādā izdotās grāmatas “Zīmju valoda: latviešu žesti” autore Janīna Kursīte sarunāsies ar LU Akadēmiskā apgāda vadītāju Aiju Rozenšteini. Uzmanības centrā – zīmes, žesti, latvieši un prezidenti.

Literatūrzinātnieces prof. Janīnas Kursītes grāmata “Zīmju valoda: latviešu žesti” jau ieinteresējusi Latvijas lasītājus, jo tēma – latviešu neverbālā jeb žestu valoda – skar ikvienu. Autore veikli virknējusi piemērus, kuru avots ir folklora, daiļliteratūra, memuāri un intervijas ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem. Atsevišķa grāmatas nodaļa veltīta Latvijas politiķu žestu valodai.

Kādas ir latviešu ķermeņa valodas izpausmes, kādi žesti tiek lietoti un ko tie nozīmē – par to ir šī grāmata, par to arī runāsim pasākumā “Zīmju valoda: latviešu žesti”.

Janīna Kursīte ir LU profesore, autore grāmatām par latviešu folkloru, literatūru un valodu. Kopš 1999. gada kopā ar studentiem veic lauka pētījumus folkloras ekspedīcijās Latvijas novados, Lietuvā, Baltkrievijā, Ukrainā, Krievijā, Polijā, Vācijā, arī pie ārzemju latviešiem u. c., meklējot baltu tradicionālās kultūras liecības.

Vairāk informācijas par LU Akadēmiskā apgāda izdevumiem lasiet:
http://www.lu.lv/apgads/izdevumi/katalogs/