Latvijā tapusi „Dusmu kontroles spēle” problēmsituāciju risināšanai skolā un ārpus tās


Latvijā izstrādāta „Dusmu kontroles spēle”, kas paredzēta kā palīgmateriāls skolēnu emocionālajai audzināšanai un praktiskai saspringtu situāciju izpratnes veidošanai un risināšanai skolā un mājās. Spēles galvenā mērķauditorija ir skolēni sākot no 5.klases, taču skolu pedagogi jau adaptējuši arī pirmsskolas un sākumskolas posmam.

Spēle veicina bērna saskarsmes prasmi, spēju izprast sociālas situācijas, patstāvīgi pieņemt sociāli akceptējamus lēmumus ar mērķi palīdzēt sev vai vienaudžiem. Spēle piemērota individuālām sarunām un konsultācijām, gan grupas nodarbībām, gan izglītības iestādē, gan arī mājās - ģimenes lokā, lai palīdzētu bērniem rast risinājumu sarežģītām situācijām, kur nepieciešamas pašsavaldīšanās un saskarsmes prasmes. „Dusmu kontroles spēles” autores ir SIA Out Loud vadītāja Līga Bērziņa, kura ikdienā izstrādā instrukciju spēles darba aizsardzības jomā, klīniskā psiholoģe Zane Kronberga un grafiskā dizainere Vita Grāvelsiņa.

Līga Bērziņa, spēles izstrādātāja – jau vairākus gadus kopā ar Zani Kronbergu palīdz skolām rast risinājumus dusmu un agresijas situāciju gadījumos. Tas, ka skolām nav reālu, skaidru instrumentu, kā strādāt ar klasi konfliktsituāciju gadījumos, ir novedis pie lavīnveida vardarbības pieauguma. Izslēdzot varmāku no skolas, situācija pasliktinās divtik, jo klase ir apguvusi negatīvus konfliktu risināšanas modeļus, kā arī jaunietis, pārejot uz citu skolu, visbiežāk turpinās problemātisku uzvedību.

Diemžēl nereti pedagogi vai skolas darbinieki paliek vieni šādos apstākļos, un tā vietā, lai nosodītu viņus, esam izstrādājuši spēli, ar kuras palīdzību iespējams risināt par vissarežģītākās situācijas gan atsevišķiem bērniem ar uzvedības un saskarsmes problēmām, gan konfliktējošām grupām, gan visai klasei.

Spēle četru mēnešu laikā ir pierādījusi sevi kā labs atbalsts ģimenēm, kuru bērni daudz konfliktē savā starpā, bērniem skolā cieš no vardarbības vai arī ir vardarbības izraisītāji. Un interesanti, ka šie bērni ir atraduši savus veidus, kā spēlēt šo spēli gan ar ģimenes locekļiem, gan paši vientulībā.

Spēles izstrādātāji izvēlējās nosaukumu „Dusmu kontroles spēle”, jo dusmas ir viena no cilvēku pamatemocijām, bet mums jānošķir dusmas no agresijas – uzvedības, kura nodara kaitējumu citiem. Dusmas ir normālas un vajadzīgas, bet agresīva izturēšanās pret citiem (kliegšana, apsaukāšanās, pazemošana, sišana) ir nepieļaujama.

Praksē pierādījies, ka arī dažādas dusmu „izlādes” tehnikas ne vienmēr spēj palīdzēt un arī ar nomierināšanos ir par maz. Situāciju nepieciešams atrisināt. Lai reāli spētu samazināt agresīvu uzvedību, ir nepieciešams palīdzēt bērniem iemācīties arī problēmu risināšanas metodes. Bieži vien tās jāmāca ļoti konkrēti: nevis „ej un izrunājies”, bet jāpastāsta soli pa solim, ko tāda izrunāšanās nozīmē, un kā tas izskatās. Reizēm ir vērts arī ieteikt, kas jāsaka. Prasmes, kas ir noderīgas, ir gan piedošanas lūgšana, gan piedošana. Jautājumu uzdošana, lai saprastu otra cilvēka viedokli. Prasme izstāstīt, kas noticis, un paskaidrot, kā tas liek justies. Palīdzības lūgšana, ja nepieciešams. Arī – palīdzēšana. Šiem nolūkiem paredzēta radītā spēle.

„Dusmu kontroles spēli” veido 30 biežāk sastopamo problēmsituāciju kartītes skolā, 30 problēmsituāciju kartītes mājai un 60 dažādas problēmu risinājumu, un dusmu kontroles kartītes, kas trenē emocionālo inteliģenci un problēmsituāciju risināšanas prasmes.

Atsevišķi izstrādātas brīvās kartītes, kas papildina spēles pamata komplektu, un tajās bērniem ir iespēja sazīmēt gan savas problēmsituācijas, gan savus risinājumus, pievienojot tos spēles pamatkomplektam, un attiecīgi spēli padarot ļoti precīzu un individuālu.


Spēle tiks prezentēta “Latvijas Grāmatu izstāde 2017”, un visu triju dienu garumā būs pieejamas gan darbnīcas, gan individuālas konsultācijas.

Plašāka informācija:
www.uzvediba.lv