“Izdevniecības RaKa”: “Katrs bērns ir talantīgs!”


Katrs bērns ir talantīgs! – tā var raksturot galveno ideju SIA “Izdevniecības RaKa” stendā šā gada “Latvijas Grāmatu izstādē”. Sabiedrībā daudz runā par iekļaujošo izglītību, tomēr mācību materiāli tai trūkst. Izdevniecībai ir izdevies atrast autorus, kuri ir gatavi profesionāli strādāt ar iekļaujamo skolēnu grupu un rezultāti liecina, ka tas izdodas.

Ļoti plašu materiālu izdevniecības autori ir sagatavojuši logopēdijā un darbam ar bērniem, kuriem grūtāk uztver parasto mācību grāmatu tekstu.

Daudzi lasītāji jau pazīst Zaigas Cīrules, Noras Cīrules un Raita Cīruļa komplektu “Mums kopā izdosies”, kas veltīts problemātisko skaņu izrunai, kā arī Adrijas Brantevicas “Draiskos artikulācijas vingrinājumus” un Jolantas Līdakas “PBD-mūs var atšķirt”. Šogad šīm grāmatām piepulcējas jauni izdevumi!

Jolanta Līdaka ir izveidojusi jaunu grāmatu “Lasu un izprotu”. Tā domāta teksta uztveres veicināšanai. Aptaujas skolās liecina, ka teksta izpratne ir liela problēma.


Unikālu izdevumu sagatavojusi viena no izcilākajām logopēdijas speciālistēm Latvijā Irēna Miltiņa. Viņas grāmata “Modelēšana logopēdijā” parāda skolotājiem, kā izveidot bērniem problemātisko skaņu izrunas modeļus un kā pārbaudīt to izmantošanas efektivitāti. Logopēdijā top arī jauni izdevumi, kas piedāvās daudzas Latvijā vēl nepazīstamas metodes.

Problēmas ar teksta uztveri ir ne tikai sākumskolas skolēniem. Tāpēc īpaša grāmata sagatavota vēstures skolotājiem. Tā ir Mairas Laures un Viļņa Purēna “Latvijas vēstures palīggrāmatiņa”. Tajā vēstures teksts izklāstīts vienkāršā valodā un papildināts ar jautājumiem, kas pievērš skolēnu uzmanību būtiskākajam. Uzdevumi papildināti ar uzvedinošiem komentāriem. Grāmatu var izmantot visus četrus gadus, kamēr pamatskolā tiek apgūta Latvijas vēsture.

Arī matemātika daudziem nepadodas viegli. Skaitļošanas prasmes būs vieglāk apgūt ar domino spēli, ko grāmatā “Matemātikas domino 1.–4. klasei” piedāvā Laila Bērziņa. Domino kauliņu ķēdes likšana bērnam ir aizraujoša un tā rēķinu grūtības piemirstas.

Irina Milaša ir sagatavojusi jaunu matemātikas grāmatu 4. klasei sērijā “Lai veicas!”. Kā parasti – tās saturu galvenokārt veido teksta uzdevumi, jo tā skolēni labāk saprot sadzīves situācijas, kurās ir aktuālas matemātikas zināšanas. Savukārt Iveta Irbe šo sēriju papildina ar pārbaudes darbu krājumu latviešu valodā.


Minētās grāmatas var izmantot ne tikai skolotāji, bet arī vecāki, ja vēlas palīdzēt bērniem. “Izdevniecības RaKa” stendā ieteicams iegriezties arī studentiem un akadēmisko aprindu pārstāvjiem. Nākamajiem sporta skolotājiem kā rokasgrāmata noderēs autoru kolektīva sagatavotā “Sporta pedagoģija vakar, šodien, rīt”. To, kā noformēt zinātniskus darbus prestižiem zinātniskiem izdevumiem Latvijā un pasaulē, atklās autoru kolektīva grāmata “Pētniecība. Teorija un prakse”.

Kā vienmēr izdevniecība ir paredzējusi arī laimīgās stundas. Bet, ja negadās šajā laikā nonāk izdevniecības stendā, tad spēkā paliek tas, ka “Izdevniecība RaKa” jums piedāvā izdevumus, kuri nenoveco un vienmēr attaisnos ieguldītos līdzekļus. Vairāk: www.raka.lv