bt1
rc18.jpg
Назадь

AiPoint

LVA
M: info@aipoint.lv
T: +371 29145231


Vēlies uzzināt, kas ir tavs klients? Uzlabot pārdošanas rādītājus? Mēs piedāvājam risinājumu, kurš sniegs informāciju par Jūsu apmeklētāja vecumu, dzimumu un emociju. Parādīs aktivitātes laika skalu un pats galvenais novērtēs cik ilgu laiku klients pavadīja stendā, veikalā vai produkta degustācijā.


Want to find out who your customer is? Improve your sales? We have a solution that will provide information about your customer age, gender, emotion and engagement. Our solution will collect real time data and provide you with all these data in very nice reports.


Хотите узнать, кто ваш клиент? Улучшить продажу? У нас есть решение, которое предоставит информацию o ваших клиентов - возрасте, пол, эмоциях и участии. Решение будет собирать данные в режиме реального времени и предоставлять вам данные в очень логических и ясных отчетах.
K: Inese Sustrina

IMPROVE YOUR BRAND ROI

Отрасли:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks