bt1
rc18.jpg
Назадь

MarketMeNow

LVA

M: info@marketmenow.eu
W: http://www.marketmenow.eu/
T: +37126697753
A: Ernesta Brirznieka-Upīša 21, Rīga, LV1011


Pastiprinoties digitālās vides ietekmei, digitālais mārketings kļūst par neatņemamu jebkura biznesa sasatāvdaļu. Mūsu misija ir lauzt agrāk nesavienojamos biznesa kritērijus – ātri, lēti un kvalitatīvi. Tādejādi dot arī maziem uzņēmējiem iespēju iegūt efektīvus digitālā mārketinga pakalpojumus.


Digital environment is becoming an increasingly more important part of every business. Our goal is to break old stereotypes and combine previously unimaginable business criteria - fast, cheap and high quality. This allows also small entrepreneurs enjoy the benefits of digital marketing.


C повышением дигитальной среды, дигитальный маркетинг становится неотъемлемой частью любого бизнеса. Наша главная миссия объединить ранее несовместимые критерии - быстро, дёшево и качественно. Также дать возможность небольшим предпринимателям получить эффективные услуги дигитального маркетинга.

D:

Mārtiņš Grūbe
K: Mārtiņš Grūbe

Отрасли:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks