bt1
rc18.jpg
Назадь

Pilw.io

EST

M: pilw.io@pilw.io
W: https://pilw.io/
T: +372 521 6808
A: Valukoja 7/1, 11415 Eesti


Igaunijas mākoņpakalpojuma infrastruktūras uzņēmums PILW.IO piesaista izstrādātāju uzmanību ar savu plašo lietojumprogrammas saskarni (API) un ātro savienojamību, turklāt tas atrodas IT lēmumu pieņēmēju redzeslokā ar savu rentablo, vienotas cenas politiku un klātesamību reģionā.


PILW.IO is a cloud infrastructure that offers virtual machines, object storage and containers. You can create virtual machines in seconds according to your needs or create object storage to store your data such as system backups, archives, pictures or videos.


PILW.IO — это облачная инфраструктура, предлагающая виртуальные сервера, объектное хранилище и контейнеры. Вы можете развернуть виртуальные сервера необходимой конфигурации за пару секунд, или создать объектное хранилище для своих данных, таких как резервные копии систем, архивы, фото и видео.

D:

Kaur Kiisler
K: ipek@pilw.io

Cloud infrastructure, cloud storage, data storage, containers, compute resource, virtual machines

Отрасли:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks