bt1
rc18.jpg
Назадь

Latvijas Tehnoloģiskais centrs

LVA

M: ltc@latnet.lv
W: www.innovation.lv/ltc
T: +371 6755 8771
A: Krīvu iela 11, Rīga, Teika, LV-1006


Latvijas Tehnoloģiskais centrs (LTC) ir pirmā Latvijā izveidotā inovācijas atbalsta struktūra ar mērķi veicināt tehnoloģiski orienētu mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmi un starptautisko sadarbību. LTC ir viena no Eiropas Biznesa atbalsta tīklu pārstāvošajām organizācijām Latvijā.


Latvian Technological Center (LTC) is the first innovation support structure established in Latvia. As for intermediary in the innovation system the goal of LTC is to promote technology-oriented small and medium sized enterprises. LTC is a member of Enterprise Europe Network.

D:

Dr. Jānis Stabulnieks

Mēs atbalstām inovāciju!

Отрасли:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks