bt1
1240.jpg
Назадь

J8

AIVARS KALNIŅŠ

LVA
M: kalnins_aivars@inbox.lv
T: 371 26517166
A: Zaļā iela 4-20, Rīga. LV-1010, Latvija


Ilgtspējīgā ola (i ola)- klimata pārmaiņu procesa mazināšanas produkts. Zinātniski pamatota, inovatīva, nepārkarsēta un videi draudzīga produkta iegūšanas metodes tehnoloģisks risinājums.


Sustainable egg (i egg)- the product for mitigation of climate change. A technological solution for science-based, innovative and environmentally friendly method of obtaining product that not overheated.


Устойчивое яйцо (i яйцо) - продукт для смягчения последствий изменения климата. Технологическое решение для научно обоснованного, инновационного, не нагретого и экологически чистого продукта.

D:

Aivars Kalniņš
K: Aivars Kalniņš

"I OLA" - KVALITATĪVĀKAI DZĪVEI!

Отрасли:

2.92 Здоровью полезные продукты
7.32 Яйца и яичные продуктыT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks