bt1
1240.jpg
Назадь

G4

ORGANIKA DISTRIBUTION BALTIC

LVA

M: sales@organikabaltic.eu
W: http://www.organikabaltic.eu
T: 371 28676767
A: Pulkveža Brieža iela 4-4, Rīga LV-1010, Latvija


Trīs stihiju spēks: zeme (unikāli augi no Baikāla ezera), ūdens (dabisks dzeramais ūdens no Baikāla ezera, kas satur augstu skābekļa līmeni), uguns (augstas kvalitātes graudu spirts "Alfa"). Degvīns “Organika” ir veltījums reti sastopamām un apdraudētām dzīvnieku sugām, kas ierakstītas Sarkanajā grāmatā.


The power of three elements: EARTH (unique herbs from the shores of Lake Baikal), WATER (natural drinking water from Lake Baikal contains high level of oxygen), FIRE (high-quality grain spirit "Alfa"). Organika Vodka is dedicated to rare and endangered species of animals listed in the Red Book.


Сила трех стихий: ЗЕМЛЯ (уникальные растения с берегов озера Байкал), ВОДА (природная питьевая вода озера Байкал с повышенным содержанием кислорода), ОГОНЬ (высококачественный зерновой спирт "Альфа"). Водка "Organika" посвящена редким и исчезающим видам животных, занесенным в Красную книгу.

P:

ORGANIKA VODKA (RUS)

D:

Marina Zelinska
K: Aleksejs Zelinskis,

THE POWER OF THREE ELEMENTS!

Отрасли:

10 Напитки
10.39 Зерновая водка и водка на базе крахмалаT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks