bt1
1240.jpg
Назадь

J10

LATVIJAS BĀRMEŅU FEDERĀCIJA

LVA

M: welcome@bartender.lv
W: http://www.bartender.lv


Latvijas Bārmeņu federācija ir dibināta 2009. gada 8. oktobrī. Latvijas Bārmeņu federāciju dibināja 5 valdes locekļi – Raitis Akerblūms, Andris Noreiķis, Uldis Pētersons, Ivars Rutkovskis un Mārtiņš Rozenvalds. Vienbalsīgi par Latvijas Bārmeņu federācijas prezidentu ievēlēja Raiti Akerblūmu, un uz 2016. gada 1. aprīli Latvijas Bārmeņu federācijā ir 91 biedrs.


The Latvian Bartenders’ Federation was founded on 8 October 2009. Five members of the board founded the Latvian Bartenders’ Federation – Raitis Akerblūms, Andris Noreiķis, Uldis Pētersons, Ivars Rutkovskis and Mārtiņš Rozenvalds. By unanimous vote, Raitis Akerblūms was elected the President of the Latvian Bartenders’ Federation. As of 1 April 2016, Latvian Bartenders’ Federation has 91 members.


Латвийская федерация барменов была основана 8 октября 2009 года. Учредителями Латвийской федерации барменов являются пять членов ее правления: Райтис Акерблумс (Raitis Akerblums), Андрис Норейкис (Andris Noreikis), Улдис Петерсонс (Uldis Petersons), Иварс Рутковскис (Ivars Rutkovskis) и Мартиньш Розенвалдс (Martins Rozenvalds). На должность президента ЛФБ единогласно избран Райтис Акерблумс, и по состоянию на 1 апреля 2016 года федерация насчитывает 91 члена.

Отрасли:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks