bt1
1240.jpg
Назадь

A39

PĒTERSONA PATENTS

LVA

M: petpat@petpat.lv
W: http://www.petpat.lv
T: 371 67324695
F: 371 67830030
A: Ausekļa iela 2–2, Rīga, LV-1010, Latvija


"Pētersona patents" – juridiskais birojs, kas sniedz pakalpojumus intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nostiprināšanas jomā. Birojs ir kļuvis par vienu no pasaulē pazīstamākajiem intelektuālā īpašuma aizsardzības birojiem, kam ir vairāk nekā 26 gadu pieredze un kas darbojas Tallinā un Viļņā.


Pētersona Patents is a full-service intellectual property law firm with offices in all three Baltic States providing services in IP prosecution an enforcement matters. It has become one of the most worldwide recognized, trustworthy and sophisticated IP law firms with more than 26 years of experience.


“Petersona Patents” – юридическая фирма с офисами во всех трех странах Балтии, предоставляющая услуги по вопросам охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности. Компания является международно признанной юридической фирмой в области интеллектуальной собственности с более чем 26-летним опытом.

D:

Gatis Meržvinskis
K: Gatis Meržvinskis

Отрасли:

13.19 Другие услугиT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks