bt1
1240.jpg
Назадь

A39

PĀRTIKAS DROŠĪBAS, DZĪVNIEKU VESELĪBAS UN VIDES ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS

LVA

M: bior@bior.lv
W: http://www.bior.lv
T: 371 67620513 / 28369560
F: 371 67620434
A: Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076, Latvija


Zinātniskais institūts “BIOR” ir valsts nozīmes pētniecības centrs, vadošā pārtikas un veterinārmedicīnas laboratorija Baltijā ar vairāk nekā 350 akreditētām testēšanas metodēm, kas veic vairāk nekā miljons analīžu gadā pārtikas, veterinārajā un vides jomā. "BIOR" – uzticies pieredzei! www.bior.lv


The institute “BIOR” is a national research centre and a leading food and veterinary laboratory in the Baltic States with more than 350 accredited methods, performing more than million tests per year in food,veterinary and environmental field. „BIOR” – trust experience! www.bior.lv


Научный институт “BIOR” является исследовательским центром государственного значения, ведущей лабораторией продовольствия и ветеринарной медицины в Балтии, которая использует более 350 аккредитованных методов и проводит свыше миллиона анализов в год, включая исследования продовольствия и окружающей среды. “BIOR” – доверьтесь опыту!

D:

Aivars Bērziņš
K: Jevgēnija Makijenko

UZTICIES PIEREDZEI!

Отрасли:

34.2 ОрганизацииT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks