bt1
1240.jpg
Назадь

A28 / B23

RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS

LVA

M: rtrit@rtrit.lv
W: http://www.rtrit.lv
T: 371 67575580
F: 371 67548302
A: Nīcgales iela 26, Rīga, LV–1035, Latvija


Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums šobrīd ir viena no lielākajām profesionālās izglītības iestādēm Latvijā. Tehnikums piedāvā apgūt akreditētas programmas, kas sagatavo ēdināšanas, viesmīlības, tūrisma u.c. speciālistus.


Riga Technical School of Tourism and Creative Industry, for the moment, is one of the largest professional school in Latvia. School provides accredited programs to prepare specialists for catering, hospitality and food production industries, etc.


На данный момент Рижский техникум туризма и творческой индустрии является одним из крупнейших латвийских учреждений профессионального образования. Здесь можно пройти обучение по аккредитованным программам и стать специалистом по общественному питанию, гостиничному бизнесу, туризму и пр.

D:

Silva Ozoliņa
K: Annele Rogozina, 27783992

“PIEDERI TAUTAI – TAD TAUTA PIEDERĒS TEV!” (Matīss Kaudzīte)

Отрасли:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks