bt1
1240.jpg
Назадь

A28 / B23

AGRORESURSU EKONOMIKAS INSTITŪTS

LVA

M: arei@arei.lv
W: http://www.arei.lv
T: 371 67552909
A: Juridiskā adrese: Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126, Latvija


Latvijā vienīgais laukaugu selekcijas un bioekonomikas pētniecības institūts.AREI radītās rudzu, auzu, tritikāles, zirņu, kartupeļu šķirnes ir vispiemērotākās laukaugu audzēšanai Latvijas klimatiskajos apstākļos,augu kvalitāte nodrošina efektīvu pārstrādes procesu veselīgu pārtikas produktu iegūšanā


The leading research institute of bio-economics in Latvia. Rye, oat, triticale, pea and potato varieties produced by Institute are most suitable for cultivating arable crops in the climatic conditions of Latvia, plant quality provides an efficient process for production healthy foodstuffs


Ведущий научный институт биоэкономики в Латвии. Сорта ржи, овса, тритика, гороха и картофеля, производимые Институтом, наиболее подходят для выращивания пахотных культур в климатических условиях Латвии, а качество растений обеспечивает эффективное производство здоровых пищевых продуктов.

P:

Auzu škirnes:Laima,Stendes Emīlija,Lizete.Rudzu škirne:Kaupo. Tritikāle:Ruja.Zirņu škirnes:Retrija, Rebekka PR,Zaiga, Bruno.Vasaras miežu škirnes:Irbe,SaulePR,Rubiola, Kornelija,Didzis.Ziemas kviešu škirnes:Fredis,Edvins,Talsis, Brencis.Vasaras kviešu škirnes:Uffo,Robijs

D:

Direktore Viktorija Zaremba
K: Biroja vadītāja Vita Silta

Mūsu škirne- Latvijas kods

Отрасли:

RIGA FOOD REGULAR EXPO
1.1 Зерновые
1.9 Бобовые продуктыT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks