bt1
1240.jpg
Назадь

A28 / B23

LATVIJAS TEHNOLOĢISKAIS CENTRS

LVA

M: ltc@latnet.lv
W: http://www.innovation.lv/ltc
T: 371 67558771
F: 371 67541218
A: Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006, Latvija


Latvijas Tehnoloģiskais centrs (LTC) ir pirmā Latvijā izveidotā inovācijas atbalsta struktūra. LTC darbības mērķis ir veicināt tehnoloģiski orientētu mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmi un starptautisko sadarbību. LTC ir viena no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla partnerorganizācijām Latvijā.


Latvian Technological Center (LTC) is the first innovation support structure established in Latvia. The goal of LTC is to promote technology-based small and medium sized enterprises. LTC is also a partner organization of Enterprise Europe Network in Latvia.


Латвийский технологический центр (LTC) является первой структурой поддержки инноваций которая создана в Латвии. LTC цель посредника в инновационной системы является продвижением технологий, ориентированных на развитие малого и среднего предпринимательства и международного сотрудничества.

D:

Dr. Jānis Stabulnieks

MĒS ATBALSTĀM INOVĀCIJU!

Отрасли:

34.2 ОрганизацииT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks