bt1
1240.jpg
Назадь

K8; K10

ALUS FANS

LVA

M: alusfans@alusfans.lv
W: http://www.alusfans.lv
T: 371 26704115


Pasaulē un arī Latvijā alus baudīšanas kultūra attīstās. Cilvēki novērtē ne tikai alus kvalitāti un pasniegšanas kultūru, bet arī iepakojumu. Mēs apvienojam alus entuziastus un alus atribūtikas kolekcionārus, lai veidotu jaunu alus vēsturi.


In Latvia and around the world, beer culture is growing. People appreciate not only the high quality of beer and serving culture, but also its packaging. We bring together beer enthusiasts and beer memorabilia collectors to build a new history of beer.


Культура употребления пива развивается по всему миру, в том числе в Латвии. Люди ценят не только высокое качество продукта и культуру подачи, но и оформление упаковки. Объединяя ценителей пива и коллекционеров пивной атрибутики, мы пишем новую историю этого напитка.

D:

Daiga Skrimble
K: Daiga Skrimble, mob.26704115

Отрасли:

34.2 ОрганизацииT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks