bt1
1240.jpg
Назадь

L3 / K4

DABAS SPĒKS

LVA

M: dabasspeks@inbox.lv
W: http://www.facebook.com/dabasspeks
T: 371 29126874
A: "Pļaviņas", Stalbes pag., Pārgaujas nov., LV-4151, Latvija


Dabīgi produkti ar sēkliņām – vairāku veidu kaņepju sēkliņas, maisījumi no dažādām sēkliņām, sēkliņnašķi u.c. Kā arī tautā pieprasītais garšaugu maisījums no ķiploka “Asumiņš” un maisījums no pelēkajiem zirņiem mīklas pagatavošanai “Patriotiskie plāceņi”.


Herbal food products manufactured from natural raw materials – various seeds and seed mixes, 3 types of hemp seed, a sweet seed treat, spice blend Asumiņš made of garlic, and a dough mix from grey peas for Patriotic Pies.


Пищевые продукты растительного происхождения, изготовленные из натурального сырья – различные семена и их смеси, 3 вида конопляных семян, сладкое лакомство из семян "Seklinnaskis", смесь пряных трав "Asumins" из чеснока, смесь для теста из серого гороха "Patriotiskie placeni".
K: Inese Mangule

Отрасли:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks