bt1
1240.jpg
Назадь

L3 / K4

3 X 9 ZĀLĪTES

LVA

M: 3x9zalites@gmail.com
W: http://www.zalutejas.lv
T: 371 26188218
A: "Pūcītes", Kaive, Kaives pag., Vecpiebalgas nov., LV-4144, Latvija


Zāļu tējas, veselības sīrupi, garšvielas, lauku tūrisma piedāvājums – "3 x 9 zālīšu" dabas taka.


Herbal teas, health syrups, spices, rural tourism offer – 3 x 9 Herbal Nature Trail.


Травяные чаи, оздоровительные сиропы, приправы, предложение сельского туризма – природная тропа "3 x 9 травок".
K: Diāna Doniņa

Отрасли:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks