bt1
1240.jpg
Назадь

L1 / K2

NĪCAS SIERS

LVA

M: nicassiers@gmail.com
W: http://www.facebook.com/nicassiers
T: 371 29233001
A: “Birzmaļi”, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473, Latvija


Nīcas siers, 8 sieru veidi – svaigi, pusmīksti, mīksti, ar pārklājumu, puscieti, cieti, ar pelējumu un mazgāti.


Cheese produced by “Nīcas siers”, eight types of cheese: fresh, medium-soft, soft, soft-ripened, medium-hard, hard, blue cheese and washed-rind cheese.


Ницский сыр 8 видов: свежий, полумягкий, мягкий, с покрытием, полутвердый, твердый, с плесенью и с мытой коркой.
K: Mārtiņš Sīlis

Отрасли:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks