bt1
1240.jpg
Назадь

F29

ERST FINANCE

LVA

M: info@erstfinance.lv
W: https://www.erstfinance.lv
T: 371 60002890
A: Krišjāņa Barona iela 32, Rīga, LV-1011, Latvija


“ERST Finance” piedāvā mūsdienīgus finanšu pakalpojumus darījumu finansēšanai un apgrozāmo līdzekļu piesaistei. Kredītrisku izvērtējums 2–3 dienu laikā, labākās aizdevuma likmes starp nebanku finansētājiem, no 1% par darījumu līdz pat 500 000 eiro vienas dienas laikā.


ERST Finance offers contemporary financial services for funding transactions and raising current assets. Credit risk evaluation within 2–3 days, the best interest rates among non-bank lenders (starting at 1% per transaction) and up to 500,000 euros available in one day.


ERST Finance предлагает современные финансовые услуги для финансирования сделок и привлечения оборотных средств. Оценка кредитных рисков в течение 2-3 дней, лучшие ставки займа между небанковскими финансистами, начиная с 1% за сделку, до 500 000 евро в течение одного дня.

D:

Armands Kokainis

Отрасли:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks