bt1
1240.jpg
Назадь

B3

CAFFIER

PRT

M: GERAL@CAFFIER.PT
W: http://www.caffier.pt
T: 351 253579146
A: Rua Dos Belos Ares, Arm. H, Vizela, Portugal


Uzņēmums “Caffier” prasmīgi un ar aizrautību darbojas grauzdēto kafijas pupiņu ražošanas biznesā. Īpašu uzmanību veltot tirgus un pircēju vajadzībām, uzņēmums pastāvīgi un aktīvi īsteno uz inovācijām vērstu stratēģiju. “MyBlend” laboratorijā klienti paši var radīt savu zīmolu.


Caffier is a company that has dedicated its know-how and passion to the art of producing roasted coffee beans. Attentive to the market and customer requirements, it has adopted a continuous and active innovation strategy. With MyBlend laboratory, clients can also create their own brand.


Компания Caffier с искренней любовью и увлечением относится к искусству обжарки кофейных бобов. Она внимательно следит за изменениями на рынке и требованиями потребителей, придерживается последовательной и активной стратегии инноваций. В лаборатории MyBlend клиенты могут создать собственный бренд.

P:

CAFFIER

D:

SIM
K: SIM

COFFEE ROASTERS!

Отрасли:

RIGAFOOD DRINKS
10.50 Кофе
10.51 Специальный сортимент кофеT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks