bt1
1240.jpg
Назадь

C8 / D7

LATVIJAS MAIZNIEKU BIEDRĪBA

LVA

M: birojs@maizniekubiedriba.lv
W: https://www.facebook.com/LatvijasMaizniekuBiedriba/
T: 371 26191106
A: Lizuma iela 5, Rīga, LV-1006, Latvija


Latvijas Maiznieku biedrība (LMB) ir Latvijā vienīgā brīvprātīga profesionālā organizācija, kuru vieno intereses par maizes ražošanas nozares attīstību un kopīga sadarbība maizes ražotāju interešu aizstāvībai un pārstāvībai.


The Latvian Bakers Association (LBA) is the only voluntary professional organization in Latvia, which shares interests in the development of the bread industry and cooperates to protect and represent the interests of bakers.


Латвийская ассоциация пекарей (ЛАП) является единственной добровольной профессиональной организацией в Латвии, которая защищает и представляет интересы латвийских пекарей, а также более 25 лет популяризует традиции хлеба в Латвии.

D:

Valdes priekšsēdētājs - Kārlis Zemešs
K: Gunta Duka

DIENIŠĶĀ MAIZE - SĀTS, SPĒKS UN DZĪVESPRIEKS!

Отрасли:

2.56 Зерновые продукты
2.69 Другие кондитерские изделия
2.95 Биологические продукты питания
8.1 Хлеб
8.4 Зерновой хлеб
8.5 Долго хранимых хлеб
8.8 Печенья
8.9 Другие свежие кондитерские изделия
8.10 Пирожные
8.11 Печенья и булочкиT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks