bt1
1240.jpg
Назадь

C10 / D25

AGRORESURSU UN EKONOMIKAS INSTITŪTS

LVA

M: andra.udre@arei.lv
W: https://www.facebook.com/pg/AREIizstades
T: 371 29441332
A: Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039, Latvija


Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora pārstāvniecības stendu organizēšana starptautiskajās pārtikas izstādēs. Atbalsts pārtikas produktu eksportam.


Institute of Agricultural Resources and Economics – Project organizes Latvian National Stands at international food exhibitions and represents Latvian food producers.


Институт сельскохозяйственных ресурсов и экономики организует национальные стенды Латвии на международных выставках пищевых продуктов и представляет латвийских производителей, латвийскую пищевую промышленность.

P:

LATVIJAS PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOTĀJI

D:

Daina Saktiņa
K: Andra Ūdre

LATVIJAS PĀRTIKAS PRODUKTU PARĀDE!

Отрасли:

RIGA FOOD REGULAR EXPO
1 Продукты питания.
2 Консервы, готовые блюда, супы, соусы, пряности, сушеные фрукты и овощи
RIGA FOOD GOURMET
RIGA FOOD SPECIALTY FOOD
3 Мясо, колбасные изделия, дичь, мясо птицы
5 Мороженые продукты и продукты мороженного
6 Свежие продукты/ кулинарные изделия
7 Молоко и молочные продукты
8 Хлеб, кондитерские изделия, намазываемые продукты, горячие напитки
RIGAFOOD DRINKST: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks