bt1
1240.jpg
Назадь

A26

PATENTU VALDE

LVA

M: valde@lrpv.gov.lv
W: http://www.lrpv.gov.lv
T: 371 67099600
F: 371 67099650
A: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010, Latvija


Kas jādara, lai aizsargātu savu prečzīmi, izgudrojumu vai dizainparaugu? Kādi ir nosacījumi aizsardzībai ārvalstīs, cik ilgi aizsardzība ir spēkā, kādas ir izmaksas? Izstādē varēs saņemt speciālistu kosultācijas un informatīvus materiālus.


What to do to protect your trademark, invention, design? How to protect your industrial property abroad? How long and how much does it take to register? We offer our stand visitors consultations, information materials and search services of industrial property information.


Как защитить изобретение, товарный знак, промышленный образец в Латвии и за рубежом? Сколько времени занимает процедура защиты и какова ее стоимость? Посетители стенда смогут получить информационные материалы и консультации специалистов Патентного ведомства.

D:

Sandris Laganovskis
K: Dace Buša

Отрасли:

13.11 Консультации
13.19 Другие услугиT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks