bt1
1240.jpg
Назадь

C34

ULTRAFILTER BALTIC OU

LVA

M: info@ultra-filter.ee
W: http://www.ultra-filter.com
T: 371 29459912
A: Pikri tn 1-73, 13624 Tallinn, Harju maakond, Estonia


Plašus filtrēšanas produktu sortimentus saspiestam gaisam, šķidrumiem un gāzei. Mums ir noliktavas Dānijā un Latvijā, un no šejienes mēs izplatām visus mūsu produktus Skandināvijas un Baltijas valstīm. Ražošana notiek Vācijā.


We offer a wide selection of filtration products for compressed air, liquids and gas. We have stock in Denmark and Latvia and, from there, we distribute all of our products to Scandinavia and the Baltic countries. Production takes place in Germany.


Мы предлагаем широкий выбор фильтрующих продуктов для сжатого воздуха, жидкостей и газа. У нас есть склады в Дании и Латвии, откуда мы распространяем всю нашу продукцию по Скандинавии и Балтии. Производство находится в Германии.

P:

ULTRAFILTER

D:

Andrej Chagur
K: Andrej Chagur

TOTAL FILTRATION MANAGEMENT!

Отрасли:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks